Amserlen weithgareddau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Amserlen Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 

Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf – Sefydliad y Galon Cymru am 11.00
Agoriad swyddogol Siop Ategolion

Dydd Sul 31 Gorffennaf – fe fydd  Stondin Merched y Wawr yn agored

Dydd Llun 1 Awst    Maes D     3.00 – 3.45
‘Sioe Ffasiwn Ategolion ynghyd â hanesion y casgliadau’ gan Meryl Davies

Dydd Mawrth 2 Awst  1.00  Ymgyrch i Gymreigio’r banciau –  Bydd Merched y Wawr yn cymryd rhan mewn fforwm drafod ar stondin Cymdeithas yr Iaith

Maes D   4.00 – 4.45  Shan Morgan yn holi Sandra Morris Jones, Llywydd Newydd Merched y Wawr a blasu bwydydd yr ardal.

Dydd Mercher 3 Awst  12.30  Llwyfan y Pafiliwn    Cyflwyniad Rhanbarth y  De-ddwyrain  a Meryl Davies yn Urddo Sandra Morris Jones yn Lywydd Cenedlaethol
4.00 Y Babell Lên   Cangen Bronant a chynrychiolwyr Rhanbarth Ceredigion – Derbyniad y Llywydd Cenedlaethol  Sandra Morris Jones yn Lywydd Cenedlaethol – Nid oes angen tocyn – darperir lluniaeth ysgafn
Seremoni Dysgwr y Flwyddyn – byddwn yn cyflwyno gwobrau i’r buddugwyr

Dydd Iau 4 Awst  2.00   Pabell Merched y Wawr Cyflwyniad ar y cyd gan Merched y Wawr  a Sefydliad y Galon Cymru 
Bydd cyflwyniad ym Mhrifysgol Caerdydd am ymchwil Clefyd y Galon – Dr Lowri Thomas

Dydd Gwener  5 Awst – Rhai o aelodau Merched y Wawr yn cael eu hurddo i’r Orsedd

Dydd Sadwrn 6 Awst—Cyfle olaf i brynu ategolyn — y siop yn cau.
GYDOL YR WYTHNOS:
Pabell Merched y Wawr – FfrinDiaith – byddwn yn cynnig cymorth ymarferol i ddysgwyr gael cyfleoedd i sgwrsio trwy’r wythnos yn ein pabell rhwng 9 a 10 bob bore.
Maes D – Siop Siarad yng nghornel Maes D rhwng 2-3 bob dydd.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf