Canlyniadau’r Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cafwyd noson wefreiddiol heno gyda dros 1,150 o aelodau Merched y Wawr yn cystadlu yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Mae’n debyg fod ambell i declyn wedi profi yn amhosibl i’w hadnabod yn y rownd lluniau!

Llongyfarchiadau i Gangen Rhiwlas, Arfon a ddaeth i’r brig gyda 76 o farciau, Cangen Prestatyn, Colwyn yn ail gyda 73 o farciau, a thair cangen yn gydradd drydydd sef Cangen Y Gwter Fawr, Gorllewin Morgannwg, Cangen Llanerfyl A, Rhanbarth Maldwyn Powys a Changen Corris, Rhanbarth Meirionnydd

Llongyfarchiadau i Glwb Gwawr Gwyled a ddaeth yn ail yn Rhanbarth Arfon.

Cliciwch isod i ddarllen y canlyniadau i gyd.

Canlyniadau

Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon - enillwyr y Cwis Hwyl Cenedlaethol 2016. Aelodau'r tim - Linda Jones, Nia Jones, Annes Glynn, Iona Jones

Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon – enillwyr y Cwis Hwyl Cenedlaethol 2016. Aelodau’r tim – Linda Jones, Nia Jones, Annes Glynn, Iona Jones

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf