Catalog Ategolion at y Galon

Mae Merched y Wawr a Sefydliad y Galon Cymru  wedi gofyn i rai o enwogion Cymru i ddanfon eitemau i’r swyddfa yn Aberystwyth er mwyn cynorthwyo yn yr apêl ‘Ategolion at y Galon’   Ocsiwn dawel fydd hon eleni eto, a’r bid uchaf fydd yn ennill yr eitem.  Cliciwch i  lawrlwytho’r catalog, a’r daflen bidio.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf