Clwb Gwawr Newydd – Clwb Gwawr Bro Dysynni

WP_20171012_001

Ar nos Iau 12fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Woodlands/Bronffynnon, Bryncrug i glywed mwy am Glybiau Gwawr.

Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle i ferched ifanc (ac ifanc eu hysbryd) gyfarfod unwaith y mis i gymdeithasu a chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg. Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae’r rhwydwaith o Glybiau Gwawr wedi lledaenu ar draws Cymru, ac erbyn heddiw mae dros 40 clwb efo bron 600 aelod yn mwynhau gweithgareddau cyffrous bob mis.

Yn dilyn sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Bro Dysynni”.

Diolch i Mair Jones ac Annest Owen am gynnig trefnu noson “Blasu Gwin”, yn siop Dylanwad Da, Dolgellau ar nos Iau 9fed o Dachwedd, ac wedyn bydd y merched yn mwynhau cinio Nadolig ar Ragfyr 14eg. Mae’r rhaglen lawn i’w gweld ar www.clybiaugwawr.cymru. Ymunwch â grŵp Facebook “Clwb Gwawr Bro Dysynni”, am fanylion. Dewch yn llu a chewch nosweithiau o gymdeithasu a hwyl efo merched yr ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Annest a’r holl dîm yn Woodlands/Bronffynnon am eu cefnogaeth. Am fwy o wybodaeth gweler ein gwefan, ewch i Facebook “Clybiau Gwawr – Y Clwb i Ferched Cymru”, Twitter @Clybiaugwawr neu www.clybiaugwawr.cymru

Dewch a Mwynhewch!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf