Clybiau’n dod at eu gilydd

WP_20180309_001

Mae 2 Glwb Gwawr wedi’i sefydlu ym Meirionnydd yn ddiweddar, sef CG Merched Meirion (Dolgellau) a CG Bro Dysynni (Tywyn). Penderfynnwyd dod at eu gilydd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi, dros bryd o fwyd yn y Salt Marsh, Tywyn ar 9/3/18. Cyfle i’r merched cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd yn nheulu Merched y Wawr. Wnaeth pawb mwynhau cymaint, maent am wneud yr un peth yn 2019, a gwahodd CG Glyndwr (Machynlleth) hefyd. Am hwyl!!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf