Cofrestru ar gyfer Cyrsiau Crefft Merched y Wawr

Cynhelir Cwrs Crefft Aur y Gogledd ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yn Glasdir, Llanrwst  – medrwch fynychu un o’r cyrsiau canlynol:

Gwneud gwaith aur mewn cylch – Eleri Jones;
Credu clawr llyfr lloffion i Ddathlu’r Aur – Eirlys Savage a Bethan Pendleton, neu
Gwneud bocs i ddal anrheg neu atgofion yr Aur – Llinos Roberts a Mary Mars.

Cynhelir Cwrs Crefft Aur Y De ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth  yng Ngwesty Ty Glyn Aeron ger Aberaeron  – medrwch fynychu un o’r cyrsiau canlynol:
Printio – Rwth Jên;
Paentio – Rhiannon Roberts;
Trefnu Blodau – Glenys Morgan.

Llawrlwythwch y ffurflenni cofrestru a manylion pellach yma:

Cwrs Crefft y Gogledd

Cwrs Crefft y De

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf