Cwrs Crefft y De

Cynhaliwyd Cwrs Crefft llwyddiannus iawn ar gyfer aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr y De yng Ngwesty Ty Glyn Aeron ar ddydd Sadwrn 5 Mawrth.  Mair Williams, Clydach oedd tiwtor y cwrs gwneud broetsys, a’r artist Rhiannon Roberts oedd tiwtor y cwrs paentio. Bu Aeres James ac Eiry Ladd Lewis yng ngofal y cwrs creu calonnau o bapur a chalonnau byntins.

Eiry Ladd Lewis gyda'r aelodau a fu'n gwneud calonnau o bapur

Eiry Ladd Lewis gyda’r aelodau a fu’n gwneud calonnau o bapur

 

Rhai o'r aelodau a fu'n gwneud bynting o bapur gyda'r tiwtor Aeres James

Rhai o’r aelodau a fu’n gwneud bynting o bapur gyda’r tiwtor Aeres James

Llun o'r aelodau gyda'r tiwtor Rhiannon Roberts yn barod i ddechrau paentio

Llun o’r aelodau gyda’r tiwtor Rhiannon Roberts yn barod i ddechrau paentio

Yr aelodau a fu'n gwneud broets gyda Mair Williams y tiwtor

Yr aelodau a fu’n gwneud broets gyda Mair Williams y tiwtor

Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol gyda'r tiwtoriaid. O'r chwith i'r dde - Aeres James, Eiry Ladd Lewis, Rhiannon Roberts, Meryl Davies, Mair Williams

Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol gyda’r tiwtoriaid. O’r chwith i’r dde – Aeres James, Eiry Ladd Lewis, Rhiannon Roberts, Meryl Davies, Mair Williams

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf