Cwrs Crefft y Gogledd

Cafwyd diwrnod crefft bendigedig yng Nghanolfan Glasdir yn Llanrwst. Roedd pump o diwtoriaid gwych sef Aeres James ag Eiry Ladd Lewis yn dysgu amrywiol dechnegau matiau rhacs ac fe wnaeth bawb baratoi clustog calon yn defnyddio y dechneg draddodiadol hon.

Yna fe wnaed blodau amrywiol a thrawiadol gan Eleri Jones ac roedd y peiriannau gwnïo yn gweithio yn galed iawn gydol y dydd. Eirlys Savage a Bethan Pendleton a fu yn gyfrifol am y trydydd cwrs sef blodau chiffon yn defnyddio defnydd a oedd yn toddi yn y dwr!

Cafwyd croeso cynnes gan Meryl ein Llywydd Cenedlaethol ac fe wnaeth y mynychwyr fwynhau y cyfleoedd cymdeithasol gydol y dydd.

Diolch i bawb hefyd a brynodd ategolion – nifer ohonynt ar gyfer creu crefftau newydd – llwyddwyd i godi £80 tuag at gronfa Sefydliad y Galon yng Nghymru.

Edrychwn ymlaen yn awr i Gwrs Crefft y De sydd i’w gynnal yng Ngwesty Tŷ Glyn Aeron ar 5 Mawrth.

Y blodau chiffon

Y blodau chiffon

Y criw a fu'n gwneud y blodau

Y criw a fu’n gwneud y blodau

Yr aelodau wrthi'n gwneud matiau rhacs

Yr aelodau wrthi’n gwneud matiau rhacs

Matiau rhacs - calon

Matiau rhacs – calon

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf