Cwrs Sgiliau Technoleg

Eisiau datblygu eich sgiliau technoleg?

• Ymgysylltu cymunedol – sy’n canolbwyntio ar y gwahanol blatfformau digidol i’ch helpu o ran hyrwyddo eich neges a chyfathrebu yn y byd digidol/cyfryngau cymdeithasol. Y nod yma yw sicrhau fod gan lond llaw o bobl o fewn sefydliadau/mudiadau y sgiliau digidol angenrheidiol I reoli platfformau perthnasol.
• Straeon Digidol sy’n galluogi mynychwyr i greu stori ddigidol fer neu gyflwyniad ffilm er mwyn hel atgofion. Gall hwn fod yn unrhyw beth o ddiddordeb – boed yn ffordd o greu cofnod hanesyddol o atgofion pobl neu gyflwyno eich hun i gynulleidfa ehangach.
• Y Gymraeg ar y We – cyflwyno adnoddau Cymraeg i bobl sydd ddim yn tueddu i ddefnyddio gwefannau Cymraeg. Er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr, mae’n bwysig sicrhau fod y Gymraeg ar flaen y gad yn y byd digidol. Yr ydym yn cyfeirio pobl at wefannau Cymru Fyw, Lleol.cymru, Golwg360 ac ati. O’r hyn dwi’n weld, mae yna dal ddiffyg ymwybyddiaeth o beth sydd ar gael yn y Gymraeg. Pwrpas yr agwedd hon yw hyrwyddo a denu pobl at gynnwys Cymraeg ar y We, tra’n gwella ei sgiliau digidol ar yr un pryd.

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf