Cymanfaoedd 100 Merêd

Meredydd Evans yn 100: Cymanfaoedd Gwerin (Cymanfaoedd Codi’r To) i’w cynnal ledled Cymru i ddathlu.

Eleni fe fyddai’r ymgyrchydd a’r canwr gwerin Meredydd Evans yn gant oed.

I ddathlu’r ganrif mae Ymddiriedolaeth William Salesbury yn trefnu cyfres o gymanfaoedd Codi’r To – cymanfaoedd gwerin anffurfiol – ledled Cymru.

Pam? Pan oedd Merêd ac eraill yn codi arian i sefydlu a chynnal y Dinesydd, papur bro Caerdydd, yng nghanol y 1970au fe drefnodd gyfres o gymanfaoedd codi’r to i godi arian at yr achos. Felly pa ffordd well o ddathlu’r 100 na thrwy atgyfodi’r syniad hwnnw?

Yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fe sefydlodd Merêd Ymddiriedolaeth William Salesbury i gynnig ysgoloriaethau i gefnogi myfyrwyr sy’n dilyn eu cyrsiau gradd trwy gyfrwng y Gymraeg gyda’r Coleg.

Mae’r gronfa’n cynnig cefnogaeth hael i nifer o fyfyrwyr yn flynyddol ac mae angen ymdrechu’n gyson i sicrhau bod arian ar gael yn y gronfa. Yn gwbl nodweddiadol ohono, fe weithiodd Merêd yn ddiflino i godi arian i’r gronfa hon i gefnogi cenhedlaeth newydd o bobl ifanc. Felly dyma dynnu’r pethau hyn ynghyd – dathlu pen-blwydd Merêd trwy ddathlu ei hoffter o ganu gwerin a thrwy hynny godi arian at yr elusen oedd agosaf at ei galon.

Bydd rhai’n cofio’r cymanfaoedd gwreiddiol. Cynhaliwyd y gyntaf yn Neuadd y Cory, Caerdydd, ar 23 Tachwedd 1973. Mae rhai yn cofio bod yno. Mae rhyw gof o Ryan Davies ar ben bwrdd yn codi canu. Efallai bod rhaglenni yn dal mewn cypyrddau? (Delwedd isod)

Bydd nosweithiau yn cael eu cynnal yn Pwllheli, Bala, Tanygrisiau, Dinbych, Llanegryn, Caernarfon, Aberystwyth, Llanerfyl, Crymych, Pontypridd a Chasnewydd. [Manylion isod.]

Cynhelir y gyntaf ym Mhwllheli ar 7 Tachwedd dan arweiniad Gwenan Gibbard a’r olaf yn Llanegryn, man geni Merêd, ar ddiwrnod ei ben blwydd yn 100, sef 9 Rhagfyr 2019 dan arweiniad Mair Tomos Ifans ac eraill.

Cysylltiadau:

Rocet Arwel Jones, 07527198861, Trysorydd yr Ymddiriedolaeth, a threfnydd cymanfa Aberystwyth.

Dafydd Iwan, 01286 676 004 un o’r ymddiriedolwyr a threfnydd cymanfa Caernarfon,

Gwenllian Lansdown Davies, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, 01970 639639

Gwefan: http://cronfasalesbury.org/

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf