Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf

Cafwyd dau ddiwrnod prysur dros ben ar stondin Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf, ac eleni eto roedd dros 150 o eitemau o safon uchel yng nghystadlaethau Merched y Wawr.

Ffair Aeaf1

Dathlu’r Aur – 1af Janet Evans, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion
Dathlu’r Aur – 2il – Mary Lewis, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys
Dathlu’r Aur – 3ydd Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro
Dathlu’r Aur- Clod Uchel – Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

Ffair Aeaf2

Cracyr neu Cracyrs Nadolig – 1af – Bet Thomas, Cangen Abergele, Rhanbarth Colwyn
Cracyr neu cracyrs Nadolig – 2il – Cathy Irons, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Cracyr neu Cracyrs Nadolig – 3ydd – Margaret Morgan, Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion

Ffair Aeaf4

Tylluan neu Gwdihw – 1af – Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn
Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng – 2il – Bethanne Williams, Cangen Llanrug, Rhanbarth Arfon
Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng – 3ydd – Linda Jones, Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon
Tylluan neu Gwdihw unrhyw gyfrwng – Clod Uchel – Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

Ffair Aeaf3

Byntins – 1af – Aeres James, Cangen Tredraeth, Rhanbarth Penfro
Byntins – 2il – Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn
Byntins – 3ydd – Llinos Jones, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion
Byntins – Clod Uchel – Ceinwen Evans, Cangen yr Hafod, Rhanbarth Ceredigion

Bur Branwen ac Alaw yn brysur yn cyfweld aelodau Merched y Wawr ar gyfer Prosiect Treftadaeth Dathlu’r Aur.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf