Dyddiadur Gweithgareddau 2016-2017

DYDDIADUR  GWEITHGAREDDAU   2016
2-4 Medi:                             Penwythnos Preswyl – Abertawe.  Lawnsio Prosiect Treftadaeth y Loteri1 Hydref:                                 Is-bwyllgorau Cenedlaethol
15 Hydref:                            Diwrnod Shwmae Sumae
15 Hydref:                            Cyflwyniad/Hyfforddiant Prosiect Treftadaeth
15 Hydref:                            Pwyllgor Rhyngranbarthol
11 Tachwedd:                      Cwis Cenedlaethol
28/29 Tachwedd:              Ffair Aeaf

DYDDIADUR  GWEITHGAREDDAU    2017
21 Ionawr:                           Cwrs Crefft Aur y Gogledd – Glasdir, Llanrwst
4 Chwefror:                         Is-bwyllgorau Cenedlaethol
18 Chwefror:                       Pwyllgor Rhyngranbarthol
4 Mawrth:                           Cwrs Crefft Aur y De – Gwesty Tyglyn Aeron
18 Mawrth:                         Cinio Llywydd y Gogledd a Dathlu’r Aur yn Plas Isaf, Corwen
22 Ebrill:                              Cinio Llywydd y De a Dathlu’r Aur yn Crug Glas, Penfro
13 Mai:                                 Gŵyl y Pum Rhanbarth
20 Mai:                                Gŵyl Haf Aur, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon
29 Mai – 3 Mehefin:          Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái
19 – 23 Mehefin:               Arddangosfa’r Aur yn Y Parc
24 – 27  Gorffennaf:          Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd – Caerfyrddin
4 – 12 Awst:                        Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn (Cyflwyno’r Goron)
8 – 10 Medi:                        Penwythnos Preswyl Dathlu’r Aur yn Aberystwyth
7 Hydref :                            Is-bwyllgorau Cenedlaethol
21 Hydref:                           Pwyllgor Rhyngranbarthol
10 Tachwedd :                    Cwis Cenedlaethol
27/28 Tachwedd:              Ffair Aeaf (Gwobrwyo ‘Llyfrau Lloffion’)

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf