Enillwyr Gŵyl Haf 2016

Gwobr Patagonia – Yr Erthygl Orau yn “Y Wawr”: 1af: Elin Angharad Davies –am yr erthygl Jennie Eirian Davies a’r tensiynau mewnol; 2il:  Marian Beech Hughes – Sgwrs gyda Mererid Hopwood; Cydradd 3ydd: Cath Williams “Ar fy Meic”a Bethan Jones Parry am yr erthygl Byw Nawr.

Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2016: Grace Birt, Cangen Abertawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg;

Lon Owen, Cangen Bro Pantycelyn, Rhanbarth Caerfyrddin; Valériane Leblond, Cangen Llangwyryfon, Rhanbarth Ceredigion; Megan Jones, Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhanbarth Glyn Maelor.

Penillion Cardiau Nadolig 2016: Catherine Jones, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn; Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn; Laura Owen, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn.

Cystadleuaeth Stori Feicro – Mentro: 1af: Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Colwyn; 2il: Margaret Roberts, Cangen Caernarfon, Rhanbarth Arfon; 3ydd: Catrin Stevens, Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg.

Drama / Cerdd / Rhyddiaith ar y thema ‘Amser’:  1af: Sheila Dafis, Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn; 2il: Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Colwyn; 3ydd: Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion.

Cystadleuaeth Rhaglen y Gangen/Clwb Gwawr:  1af:  Cangen Bro Cyfeiliog, Rhanbarth Maldwyn Powys; 2il:  Cangen Dyffryn Ceiriog, Rhanbarth Glyn Maelor;  3ydd:  Cangen Pontarddulais a’r Cylch, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg;  Clod Uchel: Clwb Gwawr Gorsgoch, Rhanbarth Môn;  Clwb Gwawr Rhocesi Bro Waldo, Rhanbarth Penfro; Cangen Bethel, Rhanbarth Arfon; Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion.

Cwis Hwyl Cenedlaethol 1af:  Cangen Bro Radur, Rhanbarth Y De Ddwyrain; 2il: Cangen Pontypridd, Rhanbarth y De Ddwyrain;  3ydd: Cangen Aberystwyth B, Rhanbarth Ceredigion.

Cystadlaethau’r Dysgwyr

Cystadleuaeth E-bost: 1af: Anne Ball,  Ponterwyd, Ceredigion; 2il: Cherry Mcknay, Y Foel, Y Trallwng.

Ysgrifennu am ‘Fy Hoff Gân / Cerddoriaeth’: 1af: Sue Hyland, Llanidloes;  2il: Lynne Blanchfield, Aberystwyth;  3ydd: Ros Rhodes, Bala.

Adolygiad o Lyfr Cymraeg: 1af: Norma Emery, Penrhyndeudraeth; 2il: Rosemary Rhys, Llanddeiniol, Ceredigion; 3ydd: Alan Hughes, Dolgellau.

Cystadleuaeth Crefft  – Uwchgylchu/Ailgylchu gan greu eitem newydd (unrhyw gyfrwng): 1af: Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn; 2il: Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn; 3ydd: Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn.

Cystadleuaeth Crefft – Eitem yn defnyddio unrhyw ran neu’r cyfan o anthem y mudiad:  1af: Grace Birt, Cangen Abertawe,  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg;  2il: Jane Owen, Cangen Llanddeusant, Rhanbarth Môn; 3ydd: Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn.

Cystadleuaeth Crefft – Tylluan neu Gwdihw (unrhyw gyfrwng): 1af: Mary Thomas, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys; Cydradd 2il: Sharon Jones, Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion a Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn; Cydradd 3ydd:           Eileen Davies, Cangen San Clêr, Rhanbarth Caerfyrddin a Eiry Ladd Lewis, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro.

Coginio – 4 Picen fach siâp calon: 1af: Aeronwen Edwards, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion; 2il:            Beti Davies, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Ceredigion; Cydradd 3ydd: Aeronwen Edwards, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion a Beti Davies, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Ceredigion.

Gyrfa Chwist Cymar: 1af: Mair ac Alwena, Cangen Criccieth, Rhanbarth Dwyfor; 2il: Mair a Bethan, Cangen Pennal, Rhanbarth Meirionnydd;  3ydd: Iona ac Eirwen, Cangen Llanwddyn, Rhanbarth Maldwyn Powys.

Sgrabl: 1af: Cangen Mynach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion; 2il: Cangen Felinfach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion; 3ydd: Cangen Foel a Llangadfan, Rhanbarth Maldwyn Powys.

Dominos: 1af: Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion; 2il: Cangen Beca, Rhanbarth Penfro; 3ydd: Cangen Llaniestyn, Rhanbarth Dwyfor.

Dewis Dau Ddwrn: 1af: Cangen Abergorlech, Rhanbarth Caerfyrddin; 2il: Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro; 3ydd: Cangen Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn Powys.

Dartiau: 1af: Cangen Tegryn, Rhanbarth Penfro; 2il: Cangen Llanerfyl, Rhanbarth Maldwyn Powys; 3ydd: Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn.

Tenis Bwrdd: 1af: Clwb Gwawr y Gwenoliaid A, Rhanbarth Ceredigion;  2il: Clwb Gwawr y Gwenoliaid B, Rhanbarth Ceredigion;  3ydd: Cangen Y Foel, Rhanbarth Maldwyn Powys.

Bowlio: 1af: Cangen Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn Powys; 2il: Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhanbarth Glyn Maelor.

Golff: 1af: Doreen Jones, Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion; 2il: Rhian Wynn, Cangen Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn Powys;  3ydd: Enfys Morgan, Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion.

Cyflwyniad ar y thema  Merched Mentrus: 1af: Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion, 2il: Cangen Felinfach, Rhanbarth Ceredigion, 3ydd:  Canghennau Pontarddulais a Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg.

Sgets ar y thema Llanast/Annibendod: 1af: Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion, 2il: Canghennau Pontarddulais a Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg, 3ydd: Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf