Ennillwyr £100

Ennillwyr £100 - CG Y Pennau

Ennillwyr £100 – CG Y Pennau

CG Y Pennau, Rhanbarth Ceredigion oedd y clwb lwcus a gafodd siec o £100 eleni. I’ch Clwb chi fod â siawns i ennill, dyna i gyd sydd angen gwneud yw:

  1. Anfon eich rhaglen 2016-17 at eich Swyddog Clwb Gwawr cyn diwedd mis Hydref
  2. Anfon eich tâl aelodaeth at eich Trysorydd Rhanbarth ar amser. Fe fyddwch yn derbyn llythyr oddiwrth eich Rhanbarth gyda’r dyddiad yma – mae fel arfer tuag at ddiwedd y flwyddyn.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf