Grwp Camu Mlan

Llun o’r grŵp cerdded Camu Mlan o Ferched y Wawr yn ymweld â Llanwrtyd heddiw 23 Hydref, 2018, tu allan i’r Ganolfan Treftadaeth yno.
Cafodd y grŵp groeso arbennig gan Susan Price ar ôl teithio i fyny ar y trên ar ddiwrnod hyfryd o braf.

Cyn cael cinio yn y Caffi Sosban aethom i weld siop yn  y dre yn gwerthu nwyddau lleol ac eitemau ail law mewn adeilad sydd wedi cadw ‘r silffoedd, y dodrefn a’r naws gwreiddiol yn union fel yr oedd pan oedd yn siop yn y dyddiau a fu.  Roedd Susan wedi trefnu i ni ymweld â’r Ganolfan Treftadaeth yn y dre ar ôl cinio a rhoddodd sgwrs fer i ni am gefndir y defnydd newydd yma o’r adeilad oedd yn Gapel yr Annibynwyr tan iddo gau rhyw ddeng mlynedd yn ôl.

Cyfle wedyn i edrych ar y byrddau hanes cynhwysfawr  o gwmpas y muriau a dysgu am hanes diddorol y fro a throi am adre wedi cael ymweliad difyr dros ben.  Diolch arbennig i Susan felly am y trefniadau i gyd ac am ei brwdfrydedd yn ein tywys o gwmpas.