GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Daeth grŵp trafod llyfrau Gorsienon a Phontarddulais at ei gilydd am dymor newydd Fedi’r 14 i fwynhau blwyddyn arall o ddarllen a tharfod.

Yng nghyfarfod cyntaf y flwyddyn bob amser byddwn yn annog ein haelodau i brynu llyfr o’u dewis sydd wedi ei gyhoeddi yn ystod y flwyddyn.

Cafwyd cryn amrywiaeth o lyfr ar fyd natur gan Twn Elias, hunangofiant Emyr Jenkins, nofelau ysgafn, addas iawn i’w darllen ar wyliau gan Rhian Cadawladar a Sioned Wiliam, nofel hanesyddol ddeallus Gwynn  ap Gwilym, Scythia, nofel enillodd wobr Tir Na’n Og i Fyrddin ap Dafydd ac eraill, ac wrth gwrs,  nofelau arobryn cystadlaethau Daniel Owen a‘r Fedal Ryddiaith eleni.

Canmolwyd Byd o Amser gan Mari Williams gan y rhai a’i darllenodd ond teimlid bod hanes John Penry yn fwy diddorol na hanes y John cyoes. Edmygai pawb yn arddull glasurol a choeth ynddi.

Roedd Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross yn ffefryn clir – er bod ambell un yn cwesitynu sut y gallasai rhai pethau fod wedi digwydd mewn cyfnod ol-niwclear. Fodd bynnag, roedd pawb wedi eu swyno gan yr ysgrifennu cain, y themau amrywiol a dychymyg rhyfeddol yr awdur.

Y tro nesaf byddwn yn trafod ‘Si Hei Lwli’ gan Angharad Tomos a byddwn yn cwrdd ar 19 Medi. Croeso i aelodau newydd o’r ddwy gangen ymuno a ni,