Gwobr am godi arian mewn ffordd arloesol

Neithiwr yng Nghaerdydd cafwyd syrpreis  pan enillodd Merched y Wawr y wobr am godi arian mewn ffordd Arloesol mewn seremoni a drefnwyd gan WCVA, ac a noddwyd gan Class Communications.

Cawsom dlws gwydr hyfryd gan Jason Mohammed.  Diolch yn fawr iawn i bawb am eich cefnogaeth  i ymgyrch “Ategolion at y Galon”. Rydym eisoes wedi codi dros £23,000 i Sefydliad y Galon (BHF Cymru).

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf