Hairspray 2018

Hairspray Logo

Taith Hairspray, Venue Cymru Llandudno, Mai 5ed 2018

Yn dilyn teithiau llwyddiannus y Clybiau Gwawr i weld Dirty Dancing a Lion King yng Nghanolfan Mileniwm Cymru Caerdydd, dyma gynnig Taith yn y gogledd i weld Hairspray yn Venue Cymru, Llandudno ar nos Sadwrn Mai 5ed 2018. Bydd yn gyfle gwych i’r clybiau ddod at ei gilydd am noson gymdeithasol braf.  Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Gofrestru ar gyfer y Daith. Mae manylion y 4 opsiwn rydym yn cynnig ar y Ffurflen Gofrestru.

Bydd angen llenwi Ffurflen Gofrestru (1 ar gyfer bob aelod) ac anfon siec o £50 i swyddfa Merched y Wawr – mae’r cyfeiriad ar y ffurflen gofrestru –  erbyn Hydref 20fed 2017. 

Mae’r llefydd ar gyfer y Daith yn gyfyngedig, felly cyntaf i’r felin! Dyma leoliad y seti rydym wedi archebu:

VC_seating_plan

Mae croeso cynnes i chi gysylltu am fwy o fanylion.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf