Hysbyseb Swydd

Swyddog Technoleg,  Gweinyddol a Chylchgrawn Merched y Wawr

Cyflog: Graddfa 3  £18,065

Oriau: 37 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019

Dyddiad cychwyn swydd: 27 Awst 2019

Lleoliad: Aberystwyth

 Am fanylion pellach, ffurflen gais neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Merched y Wawr

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: swyddfa@merchedywawr.cymru

Gwefan: www.merchedywawr.cymru

Swydd Ddisgrifiad

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf