Hysbyseb Swydd

GWEITHWYR MAES (HUNAN GYFLOGEDIG) “Prosiect Treftadaeth Merched y Wawr”
2 swydd – un yng Ngogledd Cymru ac un yn Ne Cymru
Graddfa – £15 yr awr am 20 awr yr wythnos am flwyddyn
Dyddiad cau – 11 Gorffennaf 2016

SWYDDOG CLYBIAU GWAWR Y DE A MERCHED Y WAWR RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG – i gychwyn mor fuan â phosibl.  Mae hon yn swydd 17½ awr yr wythnos. Oriau hyblyg – Graddfa 23 – £21,057 (pro rata).  Dyddiad cau 11 Gorffennaf 2016.

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 1JH  Rhif ffôn: 01970 611 661 neu ar e-bost:  swyddfa@merchedywawr.cymru

hysbyseb

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf