Llun y Dydd: 01/02

LLUN Y DYDD: Gan fod Canolfan Cenedlaethol Merched y Wawr yn dathlu 20 mlynedd ers agor ar y 1af o Fawrth bydd llun y dydd yn gysylltiedig ar ganolfan yn cael ei roi drwy fis Chwefror.
Felly heddiw mae diwrnod hwyliog o flaen y ganolfan gyda’r Is-bwyllgorau Cenedlaethol yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd, a dyma’r Is-bwyllgor Gŵyl a Hamdden yn ystafell fach y Ganolfan ar ddiwrnod Shwmae Su’mae!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf