Prosiect Treftadaeth Merched y Wawr

Pam oedd merched Y Parc yn arwresau arloesol ym 1967?  Dyma gwestiwn fydd yn cael ei ateb a’r hanes yn cael ei gofnodi diolch i nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Bydd Merched y Wawr yn Dathlu’r Aur yn 2017 a mae gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynllunio. Ond y newyddion gwych yw fod y mudiad wedi derbyn cyllid trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at “brosiect treftadaeth elusen arbennig Merched y Wawr a’i chyfraniad i ddiwylliant Cymru”.

Fe fyddwn yn gweithio yn agos gyda nifer o bartneriaid ac un yn arbennig sef Casgliad y Werin. Rydym wedi cyflogi dau berson i hwyluso y gwaith o weithio gyda’r aelodau i greu cronfa o atgofion yn ddelweddau, dogfennau a chofnod o greiriau.  Bydd recordio atgofion llafar yr aelodau hefyd yn rhan o’r prosiect.  Bydd hefyd digwyddiad arbennig yn Y Parc ger y Bala lle gychwynnodd y Mudiad.

Bydd cystadleuaeth creu llyfr lloffion a bydd rhodd arbennig i bob un aelod o’r mudiad. Mae cylchgrawn Y Wawr hefyd yn gofnod hanesyddol a fydd yn rhan o arddangosfa deithiol.

Mae hanner cant o flynyddoedd wedi gwibio heibio a Merched y Wawr wedi chwarae rhan allweddol yn diogelu dyfodol i’r Iaith Gymraeg ac yn galon y gymuned mewn pentrefi a threfi ar draws Cymru.  Mae’r aelodau mor weithgar ag erioed yn unigolion, canghennau, clybiau gwawr a rhanbarthau.  Mae hanes y mudiad yn adlewyrchu hanes Cymunedau Cymru a bydd modd cofnodi y diwylliant yma dros y flwyddyn nesaf fel bod haneswyr y dyfodol yn cael darlun clir i gyfraniad Merched y Wawr.

Pwyllgor Rheoli Prosiect Treftadaeth Merched y Wawr

Pwyllgor Rheoli Prosiect Treftadaeth Merched y Wawr

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf