Sioe Llanelwedd 2016

Cafwyd wythnos hapus a hwyliog yn y Sioe – diolch arbennig i aelodau gweithgar Meirionnydd, Freda a phob un a fu yn cynorthwyo gydol yr wythnos. Diolch i aelodau o bob rhan o Gymru am alw i’n gweld a chefnogi gwaith arbennig ein Llywydd Meryl. Bellach mae “Ategolion at y Galon wedi codi dros £33,000 i Sefydliad y Galon yng Nghymru!

Llongyfarchiadau i aelodau gweithgar Merched y Wawr a ddaeth yn fuddugol – criw Penfro yn ennill Cwpan Radi Thomas a Glenys Morgan Ceredigion yn ennill y blodau. Diolch i Portmeirion am y gwobrau arbennig.

Dyma’r canlyniadau: Cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas – 1af Rhanbarth Penfro, 2il Rhanbarth Meirionnydd, 3ydd Rhanbarth Aberconwy.

Llongyfarchiadau mawr i’r buddugwyr yn y babell arddwriaethol – 1af Glenys Morgan, Cangen Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion, 2il Lilwen Thomas, Cangen San Clêr, Rhanbarth Caerfyrddin a 3ydd Carol Bryan Jones, Rhanbarth Glyn Maelor – gosodiadau gwych yn dehongli “Portmeirion” – diolch i bob un ohonoch am gystadlu.

cyflwyno gwobrwyon gyda'r Llysgenhades

Catrin Jones, Llysgenhades y Sioe, a Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn cyflwyno Cwpan Radi Thomas i aelodau Rhanbarth Penfro

meryl yn y derbyniad sioe 2016

Cyflwyniad pwynt pwer gan Meryl yn nerbyniad Merched y Wawr yn Adeilad S4C yn Sioe Llanelwedd

models

Y modelau a fu’n modelu’r ategolion yn nerbyniad Merched y Wawr yn y Sioe

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf