Tafwyl 2018 – 1/7

200 1.7.18 Tafwyl

Tafwyl 2018 – Siaradwyr Merched y Wawr

Dydd Sul 1af o Orffennaf  16.30 Yurt Byw yn y Ddinas

 ‘Y Wawr’ dathliad o newyddiaduriaeth yn y Gymraeg

Catrin Stevens

Bu Catrin Stevens yn Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr rhwng 2000-2002 ac yn olygydd y Wawr 2008-2011. Hi hefyd olygodd rifyn Dathlu’r AUR 2017 a’r 200fed rhifyn dathliadol yn 2018.

Wendy Lloyd-Jones

Mae Wendy Lloyd Jones yn cyn Is-olygydd, ac yna’n Olygydd Y Wawr o 2014-2017. Bu yn Pennaeth adran Saesneg ac yna yn hyfforddi darpar athrawon ym Mangor am 20 mlynedd.

Elen Hannah Davies

Mae Elen Hannah Davies o Bencader.  Newydd orffen eu blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth. Enillodd gwobr Myfyriwr Newyddiadurwr y flwyddyn yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru ac ar hyn o bryd mae’n newyddiadurwraig lawrydd i ITV Cymru

Elin Angharad

Elin Angharad, newyddiadurwr gyda BBC Radio Cymru a golygydd newydd Y Wawr.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf