Tafwyl 2018 – 30/6

TafwylMYW 30.6

Tafwyl 2018 – Siaradwyr Merched y Wawr

Dydd Sadwrn 30ain o Fehefin  15.30  Yurt Byw yn y Ddinas

 ‘A oes anghyfartaledd? Can mlynedd ers i rai menywod gael y bleidlais?’

Dr Elin Jones

Bu Dr Elin Jones, Cadeirydd elusen iechyd meddwl Hafal, yn swyddog addysg yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd cyn ymddeol i ddilyn gyrfa fel ymgynghorydd annibynnol ar  hanes ac addysg

Sian Rhiannon Williams

Mae Sian Rhiannon Williams yn hanesydd sydd wedi cyhoeddi a darlithio ym maes hanes menywod yng Nghymru ers rai blynyddoedd, gan gynnwys y gyfrol, Struggle or Starve gyda Carol White (Gwasg Honno, 2009).

 Fflur Elin

Mae Fflur yn fyfyrwraig yn Mhrifysgol Rhydychen yn astudio hanes a gwnaeth ei gradd gyntaf ym Mhrifysgol Bangor. Treuliodd Fflur ddwy flynedd yn gweithio fel cynrychiolydd myfyrwyr, fel Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru a Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor.

Catrin Heledd

Ers pum mlynedd bellach mae Catrin yn gweithio fel gohebydd chwaraeon i BBC Cymru. Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae’n ymfalchio yn y ffaith ei bod hi’n un o ferched y brifddinas.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf