Y Mudiad yn derbyn £50,000 i gyflwyno technoleg i’r gymuned

Dyma erthygl gan Bro 360 ar y mudiad yn derbyn grant y loteri.

Merched y Wawr yn derbyn £50,000 i gyflwyno technoleg i’r gymuned

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf