Cant y Penwythnos

🌟Cant y Penwythnos Ewch ati i ysgrifennu can gair am benwythnos boed yn benwythnos preswyl, yn wyliau neu yn benwythnos adref, rhowch gynnig arni. Ebostiwch eich can gair ymlaen i  …Darllen mwy  »

Eisteddfod Genedlethol Rhithiol

🌟Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol Merched y Wawr Ymunwch a ni o ddydd Sadwrn ymlaen i gael cip olwg yn ôl ar yr Eisteddfodau dros y blynyddoedd. Bydd yn ddifyr hel atgofion!  …Darllen mwy  »

Y Mae y Lle yn Iach: Chwarel Dinorwig 1875 -1900

‘Y Mae y Lle yn Iach’: Chwarel Dinorwig 1875-1900 Elin Tomos – Datganiad i’r Wasg yma ‘Dyma gyfrol gyntaf Elin Tomos a raddiodd gyda BA Hanes gyda Chymraeg a MA  …Darllen mwy  »

Y Mudiad yn derbyn £50,000 i gyflwyno technoleg i’r gymuned

Dyma erthygl gan Bro 360 ar y mudiad yn derbyn grant y loteri. Merched y Wawr yn derbyn £50,000 i gyflwyno technoleg i’r gymuned

Cystadlaethau Llenyddol 2020

Ydych chi’n edrych am rywbeth i wneud? ☺️ Cofiwch am gystadlaethau Llenyddol ar gyfer aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr. Mae rhain dal i gario ymlaen er fod yr Ŵyl  …Darllen mwy  »

GOHIRIO PWYLLGORAU 15/02

Gohirio Pwyllgorau Llywio a Rhyngranbarthol 15/02 oherwydd y tywydd garw mae’n gaddo! Bydd y pwyllgorau ymlaen 22/02 yn hytrach!  

Llun y Dydd – 05/02

LLUN Y DYDD: Dyma gip o’r ystafell sydd erbyn hyn yn ‘swyddfa’ yn y Ganolfan Genedlaethol wrth glirio, lle mae desg y Cyfarwyddwr Cenedlaethol bellach yn eistedd! Dewch yn ôl  …Darllen mwy  »

Cwrs Sgiliau Technoleg

Eisiau datblygu eich sgiliau technoleg? • Ymgysylltu cymunedol – sy’n canolbwyntio ar y gwahanol blatfformau digidol i’ch helpu o ran hyrwyddo eich neges a chyfathrebu yn y byd digidol/cyfryngau cymdeithasol.  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd – 04/02

A dyma sut mae blaen yr adeilad o’r llun ddoe yn edrych erbyn heddiw!

Llun y Dydd – 03/02

Dyma flaen yr adeilad wrth gychwyn y clirio a’r sortio, cyn ei agor fel Canolfan Cenedlaethol Merched y Wawr yn 2000.
Tudalen 1 o 9 1