Denu Aelodau Newydd yn Sioe Llanrwst

Bu Gwerfyl Eidda Roberts, Swyddog Hyrwyddo Clybiau Gwawr y Gogledd yn brysur iawn yn Sioe Llanrwst yn ddiweddar. Dyma hi yn denu aelodau newydd i sefydlu Clybiau Gwawr.

Hysbyseb Swydd

Swyddog Technoleg,  Gweinyddol a Chylchgrawn Merched y Wawr Cyflog: Graddfa 3  £18,065 Oriau: 37 awr yr wythnos Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019 Dyddiad cychwyn swydd: 27 Awst 2019 Lleoliad: Aberystwyth  …Darllen mwy  »

Sefydlu Clwb Gwawr Criw Aur

Sefydlwyd Clwb Gwawr Criw Aur wythnos ddiwethaf yn neuadd Carmel. Diolch i bawb a ddaeth i’r noson sefydlu.

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Bro Dysynni

Dewch i ‘nabod Beth Lawton o Glwb Gwawr Bro Dysynni! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 203, Gwanwyn 2019. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Gwobr i Ddysgwyr Eisteddfod yr Urdd 2019

Mae Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro ym mhrysur agosáu ac rydym yn awyddus i ddenu cynifer o gystadleuwyr a phosibl i gystadlu yn Nhlws y Dysgwyr eleni. Nod y  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig 2018

Ar 7/12/18 daeth 3 Chlwb Gwawr ynghyd i ddathlu’r Nadolig gyda gwledd yng Ngwesty Ty’n y Cornel, Tal-y-llyn. Roedd hi’n noson braf i gymdeithasu a darganfod cysylltiadau rhwng aelodau CG  …Darllen mwy  »

Canlyniadau\’r Cwis Hwyl

Canlyniadau’r Cwis Hwyl 

Cwtsh yn y Cynulliad

Dyma Meirwen Lloyd gyda Dr Gwenllian Lansdown Davies yn nigwyddiad Cwtsh yn y Cynulliad gyda’r Mudiad Meithrin  

Dyddiadur Gweithgareddau 2018-2019

Dyma restr  o weithgareddau cenedlaethol Merched y Wawr am y flwyddyn 2018-2019: Gweithgareddau Merched y Wawr 2018-19  

Tafwyl 2018 – 1/7

Tafwyl 2018 – Siaradwyr Merched y Wawr Dydd Sul 1af o Orffennaf  16.30 Yurt Byw yn y Ddinas  ‘Y Wawr’ dathliad o newyddiaduriaeth yn y Gymraeg Catrin Stevens Bu Catrin  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 7 1