Cystadlaethau Llenyddol 2020

Ydych chi’n edrych am rywbeth i wneud? ☺️ Cofiwch am gystadlaethau Llenyddol ar gyfer aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr. Mae rhain dal i gario ymlaen er fod yr Ŵyl  …Darllen mwy  »

GOHIRIO PWYLLGORAU 15/02

Gohirio Pwyllgorau Llywio a Rhyngranbarthol 15/02 oherwydd y tywydd garw mae’n gaddo! Bydd y pwyllgorau ymlaen 22/02 yn hytrach!  

Llun y Dydd – 05/02

LLUN Y DYDD: Dyma gip o’r ystafell sydd erbyn hyn yn ‘swyddfa’ yn y Ganolfan Genedlaethol wrth glirio, lle mae desg y Cyfarwyddwr Cenedlaethol bellach yn eistedd! Dewch yn ôl  …Darllen mwy  »

Cwrs Sgiliau Technoleg

Eisiau datblygu eich sgiliau technoleg? • Ymgysylltu cymunedol – sy’n canolbwyntio ar y gwahanol blatfformau digidol i’ch helpu o ran hyrwyddo eich neges a chyfathrebu yn y byd digidol/cyfryngau cymdeithasol.  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd – 04/02

A dyma sut mae blaen yr adeilad o’r llun ddoe yn edrych erbyn heddiw!

Llun y Dydd – 03/02

Dyma flaen yr adeilad wrth gychwyn y clirio a’r sortio, cyn ei agor fel Canolfan Cenedlaethol Merched y Wawr yn 2000.

Llun y Dydd: 01/02

LLUN Y DYDD: Gan fod Canolfan Cenedlaethol Merched y Wawr yn dathlu 20 mlynedd ers agor ar y 1af o Fawrth bydd llun y dydd yn gysylltiedig ar ganolfan yn  …Darllen mwy  »

Blwyddyn Newydd Dda

Dyma fideo o ddigwyddiadau 2019… Fideo    

Cymanfaoedd 100 Merêd

Meredydd Evans yn 100: Cymanfaoedd Gwerin (Cymanfaoedd Codi’r To) i’w cynnal ledled Cymru i ddathlu. Eleni fe fyddai’r ymgyrchydd a’r canwr gwerin Meredydd Evans yn gant oed. I ddathlu’r ganrif  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 8 1