Dyddiad: 01/02/2020

Is-bwyllgorau Cenedlaethol

Dyddiad: 15/02/2020

Pwyllgor Rhyngranbarthol

Dyddiad: 14/03/2020

Cwrs Crefft y De

Gwesty Tyglyn Aeron
Dyddiad: 28/03/2020

Cinio Llywydd y De

Gwesty Nantyffin
Dyddiad: 04/04/2020

Cinio Llywydd y Gogledd

Gwesty Quay, Deganwy
Dyddiad: 09/05/2020

Gŵyl y Pum Rhanbarth

Dyddiad: 16/05/2020

Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon

Dyddiad: 25/05/2020 - 30/05/2020

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Cystadlaethau Sioe Llanelwedd 2020

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

BLAEN RYBUDD –  Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd 2020

Thema – ‘Eden Werdd’

Crefft

Eitem yn defnyddio botwm neu fotymau (gellir creu y botwm os dymunir)

Paentio ‘Yr Ardd’ – (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

Ffedog neu frat garddio

Creu Blodyn neu Flodau (unrhyw gyfrwng) wedi eu harddangos – y blodau yn unig i’w beirniadu

Coginio

Tarten Afal gaeëdig ar blât

 

Dyddiad: 20/07/2020 - 23/07/2020

Cystadlaethau Sioe Llanelwedd 2020

Llanelwedd
Mwy o wybodaeth

BLAEN RYBUDD –  Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd 2020

Thema – ‘Eden Werdd’

Crefft

Eitem yn defnyddio botwm neu fotymau (gellir creu y botwm os dymunir)

Paentio ‘Yr Ardd’ – (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

Ffedog neu frat garddio

Creu Blodyn neu Flodau (unrhyw gyfrwng) wedi eu harddangos – y blodau yn unig i’w beirniadu

Coginio

Tarten Afal gaeëdig ar blât

 

Tudalen 1 o 2 1