Dyddiad: 07/09/2018 - 09/09/2018

7 – 9 Medi: Penwythnos Preswyl – Llanbedr Pont Steffan

Dyddiad: 06/10/2018

6 Hydref: Is-bwyllgorau Cenedlaethol

Dyddiad: 15/10/2018

15 Hydref: Diwrnod Shwmae Sumae

Dyddiad: 20/10/2018

20 Hydref: Pwyllgor Rhyngranbarthol

Dyddiad: 09/11/2018

9 Tachwedd: Cwis Cenedlaethol

Dyddiad: 26/11/2018 - 27/11/2018

26/27 Tachwedd: Ffair Aeaf