Pwyllgor Llywio

Llywydd Anrhydeddus: Sylwen Lloyd Davies, 18 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AXFfôn: 01678 521 186
Llywydd Cenedlaethol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST Ffôn: 01758 770 691
Is-Lywydd Cenedlaethol: Sandra Morris Jones, Llwynderw, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 Ffôn: 01974 251 264
Ysgrifennydd Cenedlaethol: Einir Wyn, Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7HT Ffôn: (01758 712 434 neu 01758 712 707)
Is-ysgrifennydd Cenedlaethol: Haf Roberts, Cae Du, Llansannan, Conwy LL16 5LN Ffôn: (01745 870 659)
Trysorydd Cenedlaethol: Gwyneth Griffiths, Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX Ffôn: 01766 810 610
Is-drysorydd Cenedlaethol: Elinor Davies, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD Ffôn: 01745 720 235
Llywydd Gwyl a Hamdden: Llinos Roberts, Bryn Tirion, 12 Cae Onnen, Marli, Abergele, Conwy LL22 9DP Ffôn: 01745 582 204
Llywydd Iaith a Gofal: Shân Morgan, 98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd CF23 5HX Ffôn: 02920 485 504
Golygydd y Wawr: Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli, Gwynedd LL537DB Ffôn: 01758 712 169
Cyfarwyddwr Cenedlaethol: Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth. SY23 1JH Ffôn: 01970 611 661

Is-Bwyllgor Iaith a Gofal Cenedlaethol

Llywydd: Y De Ddwyrain:Shan Morgan, 98 Heol Penylan,Penylan, Caerdydd CF23 5HX (02920 485 504)
Ysgrifennydd: Aberconwy:Maureen Hughes, Trefin, FforddBerthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 0HG (01492 640 703)
Trysorydd: Arfon: Jane Jones, Fferm y Brithdir, Ffordd Cytir, Bangor, Gwynedd LL57 4BY (01248 353 741)
Caerfyrddin: Marian Williams, Afallon, Heol Cwmisfoel, Llanddarog, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA32 8NU (01267 275 447)
Ceredigion: Cynthia Edwards, 7 Lodge Cottages, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4LN (01974 261 354)
Colwyn: Haf W. Roberts, Cae Du, Llansannan, Dinbych, Conwy LL16 5LN (01745 870 659)
Dwyfor: Olwen Rhys, Talafon, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8SU (01758 770 232)
Glyn Maelor: Myfanwy Povey, 29 Ffordd Bers, Plas Coch, Wrecsam LL11 2BH (01978 356 154)
Gorllewin Morgannwg:Margaret Jones, 2 BrookwayClose, Baglan, Port Talbot SA12 8EL (01639 814 473)
Maldwyn-Powys: Rona Morris, Trewern Ganol, Llanrhaeadr ym Mochnant, Powys SY10 ODP (01691 780 226)
Meirionnydd: Olwen Jones, Ty’n y Braich, DinasMawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9LX (01650 531 379 )
Môn: Cadi Roberts, Tryfil Mawr, Llandrygarn, Llanerchymedd, Ynys Môn LL77 7AH (01248 470 281)
Penfro: Beryl John, Dol Betws, Llanycefn, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LN (01437 563 357)

Is Bwyllgor Gwyl a Hamdden Cenedlaethol

Llywydd: Colwyn: Llinos Roberts, Bryn Tirion, 12 Cae Onnen, Marli, Abergele, Conwy LL22 9DP (01745 582 204)
Ysgrifennydd: Gorllewin Morgannwg: Monica Evans,124 Ty’n y Tŵr, Baglan, PortTalbot SA12 8YO (01639 768 319)
Trysorydd: Ceredigion:Glenys Morgan, Tir-y-Dail,Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3ER (01970 828 645)
Aberconwy: Gaynor Wyn Evans, Belmont, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OUE (01492 640 318)
Arfon: Linda Jones, Erw Wen, Waen Pentir, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd LL57 4EH (01248 362 509)
Caerfyrddin: Lilwen Thomas, Selwyn, San Cler, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 4JP (01994 230 270)
Y De-ddwyrain – Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn,Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530)
Dwyfor: Einir Wyn, Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7HT (01758 712 434)
Glyn Maelor: Mary Mars Lloyd, Llys y Bryn, Llanynys, Dinbych LL16 4NY (01824 790 276)
Maldwyn-Powys: Heulwen Jones, Brynaire Uchaf,Llanbrynmair, Powys SY19 7DX (01650 521 260)
Meirionnydd: Pegi Griffiths, Trem y Don, Pier Road, Tywyn, Gwynedd LL36 OAU (01654 710 291)
Môn: Valerie Roberts, Hudolfa, Lôn Ganol, Llandegfan, Ynys Môn LL59 5TH (01248 712 325)
Penfro: Helen Davies, Y Wern, Blaenffos, Boncath, Sir Benfro SA37 OHT (01239 841 483)

Is-Bwyllgor Cyllid Cenedlaethol
Cyfarwyddwr Cenedlaethol; Trysorydd Cenedlaethol; Is-drysorydd Cenedlaethol; Is-lywydd Cenedlaethol; Is-ysgrifennydd Cenedlaethol  a’r Trysoryddion Rhanbarth canlynol:
Arfon: Cynthia Owen, 14 Lôn y Meillion, Bangor, Gwynedd  LL57 2LE (01248 364 008)
Caerfyrddin: Bethan Thomas, 15 Heol yr Hendre, Tŷ Croes, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin  SA18 3LA (01269 593 679)
Ceredigion: Elen Thomas Jones, Cynfal, Heol yr Abaty, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6ER  (01974 831 623)
Colwyn: Rhian Hughes, 10 Cilcaint Parc Clwydian, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 OBJ (01745 730 163)
Y De-ddwyrain: Jenni Jones-Annetts, 4 Heol y Dreflan, Caerffili CF83 3ES (02920 868 236)
Dwyfor: Christine Jones, Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH (01758 614 180)
Glyn Maelor: Nesta Rees, Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG (01824 750 375)
Gorllewin Morgannwg: Elizabeth Morgan, 3 Central Buildings, Heol Cwm Lefel, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9DZ (01792 652 528)
Maldwyn-Powys: Meira Evans, Gesail Ddu, Foel,Trallwng, Powys SY21 ONZ  (01938 820 120)
Meirionnydd: Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA  (01678 540 601)
Môn: Linda Lloyd Owen, Erw Las, Llanbedrgoch, Ynys Môn LL76 8TZ (01248 450 480)
Penfro: Elfair Jones, Foel Meini, Mynachlogddu,Clunderwen, Sir Benfro  SA66 7SB (01994 419 301)

Is-Bwyllgor Y Wawr
Golygydd: Dwyfor – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli, Gwynedd LL53 7DB (01758 712 169)
Panel Golygyddol: i’w penodi
Trefnydd Hysbysebion:
Catherine Watkin Thomas, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530)
Aberconwy: Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed, Conwy LL24 OUU (01690 760 405)
Arfon: Rhianwen Huws Roberts, Erw Wen, Bron-y-De, Bangor, Gwynedd LL57 4TW (01248 352 726)
Caerfyrddin: Haulwen Booth, Pantmawr, Gwynfe, Llangadog, Sir Gaerfyrddin SA19 8BB (01550 740 350)
Ceredigion: Helen Emanuel Davies, Y Wern, Lon Piercefield, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1RX (01970 617 742)
Colwyn: Cath Williams, Caerau, Llansannan, Dinbych LL16 5HQ (01745 870 692)
Y De-ddwyrain: Elenid Jones, 2 Tyn y Coed Road, Pentyrch, Caerdydd CF15 9NP (02920 891 803)
Glyn Maelor: Nerys Davies, 1 Ffordd Celyn, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 5UU(01745 812 239)
Gorllewin Morgannwg:Esyllt Jones, 19 Castle Street,Casllwchwr, Abertawe SA6 6TU (01972 898 211)
Maldwyn-Powys: Mary Steele, Eirianfa, Llanfair Caereinion, Y Trallwng, Powys SY21 OSB (01938 810 048)
Meirionnydd: Buddug Medi, Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd LL23 7RS (01678 520 406)
Môn: Ceinwen Davies, Caerberllan, Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5BJ (01248 712 615)
Penfro: Elizabeth Young, Bryn Villa, Croesgoch, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 5JN (01348 831 639)