Rhanbarth Arfon

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Genod Pesda

Dewch i ‘nabod Angharad Llwyd Beech o Glwb Gwawr Genod Pesda! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 194, Gwanwyn 2017. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gwyled

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ysol Rhostryfan ar 16/2/17. Roeddent wedi mwynhau noson hwyliog o hanesion “Pils, Peils a Chrîm” gan  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Genedlaethol 2016

Dyma aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Arfon a fu’n cystadlu yn y Cwis Hwyl Genedlaethol ar 11/11/16. Cafwyd noson braf gyda changhennau a chlybiau’n dod at ei gilydd i gymdeithasu  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded

Ar 16/6/16 aeth CG Genod Pesda ar daith gerdded ac am bryd o fwyd. Roedd y daith tua 4 milltir o hyd, yn cychwyn yng Nghilfodan, Bethesda, i fyny i  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gwyled

Dewch i ‘nabod Nia Wyn Hughes o Glwb Gwawr Y Gwyled! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 190, Gwanwyn 2016. Cliciwch  YMA i’w ddarllen.

Ffair Aeaf 2015

Cafodd Merched y Wawr Ffair Aeaf gofiadwy a llwyddiannus iawn yn Rhagfyr 2015. Roedd dros 150 o aelodau wedi cystadlu ac roedd yn wledd i’r llygaid – roedd pawb wedi dotio  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon 2014

Cangen Penygroes yn cystadlu yng ngornest fowlio deg Arfon. Helen Gwyn, is-lywydd Rhanbarth Arfon yn cyflwyno tystysgrif i Nerys Salisbury am sgorio uchaf.  

Crefftau Nadoligaidd

Ym mis Tachwedd 2013 cafwyd Clwb Gwawr Glannau Llyfni noson grefft yng Ngwinllan Pant Du. Daeth criw o tua 12 aelod i greu addurniad sef anrheg fach i hongian ar  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Noson Gelf a Chrefft

  Dyddiad: 18/10/2019
  Amser: 19:30
  Clwb Golff, Caernarfon

  Noson Gelf a Chrefft gyda Sian Owen yn cyflwyno ‘Aelwyd’ astudiaeth o lechi cerfiedig.

  Yng nghlwb Golff, Caernarfon. Hydref 18eg am 7:30yh. Mynediad yn £2.

  Os oes ganddoch chi esiamplau o hen lechi wedi eu cerfio – dewch a nhw.

  Croeso i gyfeillion nad ydynt yn aelodau o Ferched y Wawr.

  celf a chrefft arfon-page-001

  Blaenorol Gweld pob cofnod

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau: