Rhanbarth Arfon

Taith Gerdded

Taith Gerdded CG Genod Pesda 16/6/16

Ar 16/6/16 aeth CG Genod Pesda ar daith gerdded ac am bryd o fwyd. Roedd y daith tua 4 milltir o hyd, yn cychwyn yng Nghilfodan, Bethesda, i fyny i ben Moel Faban, wedyn ar hyd llwybrau diddorol, gyda cherrig dros yr afon a trwy’r goedwig i’r Ogwen Bank.

Heblaw am dipyn o niwl ar gopa’r mynydd, roedd hi’n noson eithaf braf – roedd pawb yn ddiolchgar mai dim ond dan droed yr oedd y dŵr wrth groesi’r afon.

Diolch i Sioned am drefnu’r noson, ac i Angharad, Fflur, Cari, Delyth, Nia ac Eleri am ymuno. Roedd hefyd yn braf iawn cael cwmni Mali fach (9 wythnos oed) am ran o’r daith!

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Dyddiad: 18/10/2019
  Amser: 19:30

  Noson Gelf a Chrefft

  Clwb Golff, Caernarfon
  Mwy o wybodaeth

  Noson Gelf a Chrefft gyda Sian Owen yn cyflwyno ‘Aelwyd’ astudiaeth o lechi cerfiedig.

  Yng nghlwb Golff, Caernarfon. Hydref 18eg am 7:30yh. Mynediad yn £2.

  Os oes ganddoch chi esiamplau o hen lechi wedi eu cerfio – dewch a nhw.

  Croeso i gyfeillion nad ydynt yn aelodau o Ferched y Wawr.

  celf a chrefft arfon-page-001

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Rhestr Clybiau Gwawr