Rhanbarth Ceredigion

Rhaglen Gwyl Fai – Mai 9fed 2015

Rhaglen Gwyl Fai – Mai 9fed 2015
Cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas Sioe Llanelwedd 2015
Thema : ‘Ar y Ffin’
1. Coginio : Bara Brith yn cynnwys burum.
2. Crefft : Paentio – Abaty neu ran o Abaty.
3. Clytwaith : Ffenestr liw.
4. Clawr llyfr : Unrhyw gyfrwng.
5. Trefniant blodau : Diolchgarwch, gall gynnwys ffrwythau a llysiau.
Y Babell Flodau
Thema : ‘Ar y ffin’
Gweler y rheolau ar y rhaglen dderbyniwyd o’r Ganolfan yn Aberystwyth

Coginio : 1. Quiche.
2. Teisen Lap.
3. Pump o sgwariau banana. (gweler y rysait amgaedig)
4. Pedwar myffin ffrwythau.

Crefft : 1. Bag pegiau – unrhyw gyfrwng.
2. Broets – unrhyw gyfrwng.
3. Eitem yn defnyddio botymau.
4. Eitem o waith ffelt.

Ffotograffiaeth : 1. Hunlun – unigolyn neu grwp.
2. Rhywbeth sy’n tyfu.

Gosod blodau : 1. Trefniant mewn esgid.
2. Trefniant yn cynnwys cannwyll – dim mwy na 9”x 9”.

Rysait sgwariau banana
4 owns o fenyn
4 owns o sigwr brown golau
2 wy
7 owns o flawd codi
Pinsiaid o halen
1 llwy de lefel o bowdwr codi
1 pwys o fananas aeddfed
2 llwy fwrdd o iogwrt naturiol.

Irwch a leiniwch din 8 modfedd sgwar.
Cymysgwch yn menyn a’r siwgr yn dda.
Ychwanegwch yr wyau (wedi eu cymysgu) yn raddol.
Rhidyllwch y blawd, halen a’r powdwr codi a’u troi i fewn i’r gymysgedd uchod.
Cymysgwch i fewn y bananas wedi eu cymysgu â’r iogwrt.
Rhowch yn y tin gan wneud y top yn lefel.
Coginiwch am 35 munud tan yn gadarn i’w gyffwrdd.
Gadewch i aros am 5 munud cyn ei dynnu o’r tin.
Gadewch i oeri cyn torri i fewn i sgwariau.

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Medi

 • Dyddiad: 28/09/2019 - 28/09/2019
  Amser: 7.30 - 21.30

  Trip Is-Bwyllgor Celf a Chrefft Ceredigion 28 Medi 2019

  Narberth a Hwlffordd
  Mwy o wybodaeth

   

  Ffair fwyd Narberth

  Llyfrgell ac Oriel Glanyrafon, Hwlffordd

  Siop Vincent Davies, Hwlffordd
  Bwyd ar y ffordd nôl

  Bws yn gadael Aberystwyth am 7.30am ac yn dychwelyd erbyn 9.30pm

  Enwau i :

  wendyreynolds60@yahoo.co.uk

  Rhif ffôn: 01970 820 124
  Cyfeiriad: Wendy Reynolds, 63 Ger-y-Llan, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3HQ

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau: