Rhanbarth Dwyfor

Dathliad Aur Rhanbarth Dwyfor 2017

Fel rhan o gyngerdd Dathlu Aur Rhanbarth Dwyfor ar 16/9/17, penderfynniwyd Clwb Gwawr Genod y Glannau creu eitem gyda phlant yr aelodau. Dyma nhw yn ymarfer “Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes”.  …Darllen mwy  »

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor 2017

Ar ddydd Sadwrn 22 o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor. Cafwyd amrywiaeth o gystadlaethau – llenyddiaeth, coginio, gosod blodau, peintio, ffotograffiaeth a.y.b. Llongyfarchiadau i aelodau Clwb Gwawr Genod Y  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Genod y Glannau

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Genod y Glannau, ardal Dwyfor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gwis yn y Bryn Hir, Criccieth ar 10/2/17

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Genod Y Glannau

Dewch i ‘nabod Leila Salisbury o Glwb Gwawr Genod Y Glannau! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 192, Hydref 2016. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bowlio 10 Dwyfor 2016

Dyma dîm Clwb Gwawr Genod y Glannau yn cystadlu yng ngornest Bowlio 10 rhanbarth Dwyfor ar 14/1/16.

Bowlio Deg Rhanbarth Dwyfor 2015

Ym mis Ionawr 2015 cynhaliwyd gornest bowlio deg rhanbarth Dwyfor yng Nghanolfan Glasfryn. Daeth tîm Clwb Gwawr Genod y Glannau yn ail allan o bymtheg tîm ac enillodd Delyth y  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

 • Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Rhestr Clybiau Gwawr