Rhanbarth Glyn Maelor

Noson o Ddathlu

Ar 3/5/17 daeth nifer o ddysgwyr y gogledd-ddwyrain i far gwin Y Delyn yn Yr Wyddgrug am gwis hwyl. Trefnwyd gan Gymraeg i Oedolion a Chlybiau Gwawr Glyn Maelor fel  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17. Cafodd Huw ei ethol fel aelod  …Darllen mwy  »

Shwmae, Sumae 2016

Cafodd Clwb Gwawr Fama noson “Shwmae, Sumae” braidd yn gynnar yn 2016, ar 30/9. Helfa drysor ar droed oedd y gweithgaredd, a gwahoddwyd dysgwyr yr ardal, ffrindiau a theuluoedd i  …Darllen mwy  »

Dathlu Gŵyl Ddewi gyda’r Cymdeithasau 2016

Ar 1/3/16 cynhaliwyd Cinio’r Cymdeithasau yng Ngwesty Plas Hafod, Gwernymynydd ger Yr Wyddgrug. Roedd cyfle i’r holl gymdeithasau yn yr ardal dod ynghyd i ddathlu dros bryd o fwyd arbennig.  …Darllen mwy  »

APIAU MAGI ANN 2016

DROS 23,000 WEDI LAWRLWYTHO APIAU MAGI ANN MEWN BLWYDDYN Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfaethrebu Menter Iaith Sir y Fflint, “Rydym wedi syfrdanu gyda’r ymateb, ac mor falch fod cymaint o deuluoedd  …Darllen mwy  »

Su’ mae Shwmae 2015

Tŷ Pendre Newydd yn Yr Wyddgrug oedd un o safleoedd ddathlu Diwrnod Su’ mae Shwmae ar 15/10/15. Daeth nifer o fudiadau ynghyd i gael parti gyda dysgwyr Cymraeg i Oedolion  …Darllen mwy  »

APIAU MAGI ANN 2014

APIAU NEWYDD I HELPU PLANT I DDYSGU DARLLEN YN Y GYMRAEG Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno 4 ap newydd sbon i helpu plant i ddysgu darllen trwy  …Darllen mwy  »

Su’mae Shwmae 2014

Dyma Anwen Williams, swyddog datblygu canghennau Colwyn a Glyn Maelor yn dathlu Diwrnod Su’ mae / Shwmae ar 14/10/14 gyda rhai o aelodau cangen Yr Wyddgrug.

Noson Grefft

Estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i aelodau Sêr Maelor ymuno am noson baentio crochenwaith yn siop Spavens, Yr Wyddgrug ar 13/6/14. Cafwyd siocled poeth a chrempog a chyfle i  …Darllen mwy  »

Disgo yn y Saith Seren

Ar 29/11/13 aeth aelodau clybiau gwawr y gogledd yn ôl i’r wythdegau gyda disgo yn y Saith Seren, Wrecsam. Daeth Mic ar y Meic a’i karaoke Cymraeg a threfnwyd bws  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

 • Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Rhestr Clybiau Gwawr