Rhanbarth Glyn Maelor

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17. Cafodd Huw ei ethol fel aelod  …Darllen mwy  »

Noson Grefft

Estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i aelodau Sêr Maelor ymuno am noson baentio crochenwaith yn siop Spavens, Yr Wyddgrug ar 13/6/14. Cafwyd siocled poeth a chrempog a chyfle i  …Darllen mwy  »

Disgo yn y Saith Seren

Ar 29/11/13 aeth aelodau clybiau gwawr y gogledd yn ôl i’r wythdegau gyda disgo yn y Saith Seren, Wrecsam. Daeth Mic ar y Meic a’i karaoke Cymraeg a threfnwyd bws  …Darllen mwy  »

Cerdded yr Arfordir

Ymgyrch genedlaethol Llywydd Merched y Wawr ydy cael aelodau canghennau a chlybiau gwawr i gerdded llwybr yr arfordir yn ystod y ddwy flynedd 2012-14. Felly, ar 29/6/13 aeth aelodau clybiau  …Darllen mwy  »

Iaith ar Daith 2013 – Sba Afon

Fel rhan o ymgyrch Iaith ar Daith estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i ferched y gogledd-ddwyrain i gyd ymuno am noson i ymlacio yn Sba Afon. Cafodd y noson  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Hanes Wrecsam

Ar nos Wener 10fed o Fai 2013 aeth Sêr Maelor am dro o gwmpas Wrecsam, fel un o weithgareddau Mis Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam 2013. Phil  …Darllen mwy  »

Gŵyl Dewi 2013

Roedd parti ar strydoedd Yr Wyddgrug i ddathlu Gŵyl Dewi yn 2013. Cafodd stondin Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr ei noddi gan Village Bakery, gyda 500 cacen gri am  …Darllen mwy  »

Noson Bingo Clybiau Gwawr Fama a Sêr Maelor

Ar Chwefror 9fed 2013 daeth Clybiau Gwawr Fama a Sêr Maelor at ei gilydd i fwynhau noson yn Mecca Bingo, Wrecsam. “Llygaid lawr”, “dwy ddynes dew”, “dwy chwaden fach”…. dyma  …Darllen mwy  »

Siocled Aballu 2012

Dechreuwyd ein tymor newydd ar nos 21/9/12 efo gweithdy nefolaidd i ferched, sef dysgu sut i wneud siocled!  Daeth yr aelodau i fwynhau cyflwyniad gan Jo o Gwmni “Aballu” yn Rosset.   …Darllen mwy  »

Iaith ar Daith 2012 – Sglefrio

Ar 3/5/2012 fel rhan o “Iaith ar Daith” Fflint a Wrecsam, cafodd clybiau a changhennau y Gogledd-ddwyrain gwahoddiad i fwynhau sesiwn sglefrio ia yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Roedd digon  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243

  Rhestr Clybiau Gwawr