Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Grwp Camu Mlan

Llun o’r grŵp cerdded Camu Mlan o Ferched y Wawr yn ymweld â Llanwrtyd heddiw 23 Hydref, 2018, tu allan i’r Ganolfan Treftadaeth yno. Cafodd y grŵp groeso arbennig gan  …Darllen mwy  »

Grwp Camu Mlan

Llun o’r grŵp cerdded Camu Mlan o Ferched y Wawr yn ymweld â Llanwrtyd heddiw 23 Hydref, 2018, tu allan i’r Ganolfan Treftadaeth yno. Cafodd y grŵp groeso arbennig gan  …Darllen mwy  »

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Daeth grŵp trafod llyfrau Gorsienon a Phontarddulais at ei gilydd am dymor newydd Fedi’r 14 i fwynhau blwyddyn arall o ddarllen a tharfod. Yng nghyfarfod cyntaf y flwyddyn bob amser  …Darllen mwy  »

Adroddiad Camu Mlan Hâf 2018

   Bu’r grŵp o gerddwyr yn cerdded yn gyson eto drwy dymor yr haf gan ymweld a cherdded yn yr Hendy, Pontlliw, Penclacwydd, PorthTywyn, Pennard a Rhosili i gyd o  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr Newydd Cwm Tawe

Os ydych yn chwilio am gyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau noson mas fisol, dewch i sefydlu Clwb Gwawr newydd i Gwm Tawe yn y Gwachel (Pontardawe Inn),  …Darllen mwy  »

Gorymdaith Aberdewi

Llun o aelodau’r Rhanbarth yn dal baner Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg yng ngorymdaith Aberdewi yn Abertawe ar ddydd Sadwrn 5ed Mawrth, 2016.

NOSON CHWARAEON RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

Cafwyd noson ragorol o chwaraeon bwrdd ac eraill yng Nghlwb Golff Treforys nos Fercher 9fed Mawrth. Roedd y cystadlu’n frwd, y cymdeithasu’n felys a’r bwffe yn fendigedig. Dyma bencampwyr y  …Darllen mwy  »

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe, SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinion, Penllergaer, Abertawe, SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffydd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe, SA2 0LU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.com
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost: jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249