Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Grwp Camu Mlan

Llun o’r grŵp cerdded Camu Mlan o Ferched y Wawr yn ymweld â Llanwrtyd heddiw 23 Hydref, 2018, tu allan i’r Ganolfan Treftadaeth yno. Cafodd y grŵp groeso arbennig gan  …Darllen mwy  »

Grwp Camu Mlan

Llun o’r grŵp cerdded Camu Mlan o Ferched y Wawr yn ymweld â Llanwrtyd heddiw 23 Hydref, 2018, tu allan i’r Ganolfan Treftadaeth yno. Cafodd y grŵp groeso arbennig gan  …Darllen mwy  »

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Daeth grŵp trafod llyfrau Gorsienon a Phontarddulais at ei gilydd am dymor newydd Fedi’r 14 i fwynhau blwyddyn arall o ddarllen a tharfod. Yng nghyfarfod cyntaf y flwyddyn bob amser  …Darllen mwy  »

Adroddiad Camu Mlan Hâf 2018

   Bu’r grŵp o gerddwyr yn cerdded yn gyson eto drwy dymor yr haf gan ymweld a cherdded yn yr Hendy, Pontlliw, Penclacwydd, PorthTywyn, Pennard a Rhosili i gyd o  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr Newydd Cwm Tawe

Os ydych yn chwilio am gyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau noson mas fisol, dewch i sefydlu Clwb Gwawr newydd i Gwm Tawe yn y Gwachel (Pontardawe Inn),  …Darllen mwy  »

Gorymdaith Aberdewi

Llun o aelodau’r Rhanbarth yn dal baner Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg yng ngorymdaith Aberdewi yn Abertawe ar ddydd Sadwrn 5ed Mawrth, 2016.

NOSON CHWARAEON RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

Cafwyd noson ragorol o chwaraeon bwrdd ac eraill yng Nghlwb Golff Treforys nos Fercher 9fed Mawrth. Roedd y cystadlu’n frwd, y cymdeithasu’n felys a’r bwffe yn fendigedig. Dyma bencampwyr y  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Dyddiad: 18/01/2019 - 18/01/2019
  Amser: 10:00 - 12:00

  Grŵp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

  Byddwn yn cyfarfod nesaf ar fore dydd Gwener 18fed Ionawr i drafod nofel newydd ei chyhoeddi, sef ESGYRN gan Heiddwen Tomos (Gwasg y Lolfa 2018 pris £8.99).  Byddwn yn ceisio crynhoi barnau’r grwp amdani ar gyfer erthygl yn Y Wawr ym mis Mai. Gan ein bod yn trafod nofel newydd na fydd ar gael yn y llyfrgell am beth amser bydd yn rhaid ei phrynu.  Felly gobeithio y byddwch yn ei mwynhau!   Daeth yn agos at ennill y Daniel Owen yn 2018 ac mae Heiddwen wedi ennill y Fedal Ddrama yn 2017. Yn ôl Meinir Pierce Jones dyma ‘Globen o nofel sy’n rhoi i ni’r alaethus o drist a’r doniol iawn’ a dywed beirniad arall, Bet Jones, bod yma ‘Gydbwysedd meistrolgar rhwng y dwys a’r doniol. Roeddwn wedi fy swyno’n llwyr.’
  Mwy o wybodaeth

  Byddwn yn cyfarfod nesaf ar fore dydd Gwener 18fed Ionawr i drafod nofel newydd ei chyhoeddi, sef ESGYRN gan Heiddwen Tomos (Gwasg y Lolfa 2018 pris £8.99).  Byddwn yn ceisio crynhoi barnau’r grwp amdani ar gyfer erthygl yn Y Wawr ym mis Mai. Gan ein bod yn trafod nofel newydd na fydd ar gael yn y llyfrgell am beth amser bydd yn rhaid ei phrynu.  Felly gobeithio y byddwch yn ei mwynhau!   Daeth yn agos at ennill y Daniel Owen yn 2018 ac mae Heiddwen wedi ennill y Fedal Ddrama yn 2017. Yn ôl Meinir Pierce Jones dyma ‘Globen o nofel sy’n rhoi i ni’r alaethus o drist a’r doniol iawn’ a dywed beirniad arall, Bet Jones, bod yma ‘Gydbwysedd meistrolgar rhwng y dwys a’r doniol. Roeddwn wedi fy swyno’n llwyr.’

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.com
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost: jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249