Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

NOSON CHWARAEON RHANBARTH GORLLEWIN MORGANNWG

Cafwyd noson ragorol o chwaraeon bwrdd ac eraill yng Nghlwb Golff Treforys nos Fercher 9fed Mawrth. Roedd y cystadlu’n frwd, y cymdeithasu’n felys a’r bwffe yn fendigedig.

Dyma bencampwyr y Rhanbarth:

DOMINOS:

 1. Menna Morass (Cangen Afan)
 2. Cathy Irons (Gorseinon)
 3. Eirlys Turner (Lon -las)
Buddugwyr Dominos Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

Buddugwyr Dominos Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

DARTIAU:

 1. Iris Hammett (Treboeth)
 2. Sue Leyshon (Gorseinon)
 3. Cydradd Rosemarie Eynon (Pontarddulais) a Beth Mark (Treboeth)
Buddugwyr dartiau rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

Buddugwyr dartiau rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

CHWIST:

 1. Helen Evans (Pontarddulais)
 2. Jennifer Clarke (Gorseinon)
 3. Margaret Williams (Gorseinon)
Buddugwyr Chwist Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

Buddugwyr Chwist Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

SGRABL:

 1. Elizabeth Morgan (Treboeth)
 2. Annette Hughes (Clydach)
 3. Esyllt Jones (Gorseinon)
Buddugwyr Sgrabl Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

Buddugwyr Sgrabl Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016

 

Aelodau'r Rhanbarth yn mwynhau'r noson chwaraeon

Aelodau’r Rhanbarth yn mwynhau’r noson chwaraeon

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol Y Graig,Trebannws,Abertawe SA8 4BA
  01792 865421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road,Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor,Uplands,Abertawe SA2 0LU
  01792 205807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.com
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost: jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249