Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Clwb Gwawr Newydd Cwm Tawe

Os ydych yn chwilio am gyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau noson mas fisol, dewch i sefydlu Clwb Gwawr newydd i Gwm Tawe yn y Gwachel (Pontardawe Inn), Pontardawe, ar nos Wener, 15 Medi am 7:30yh.

Dewch â’ch syniadau er mwyn creu rhaglen ddifyr ar gyfer 2017-18.
Mae croeso cynnes i bawb!

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Dyddiad: 18/01/2019 - 18/01/2019
  Amser: 10:00 - 12:00

  Grŵp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

  Byddwn yn cyfarfod nesaf ar fore dydd Gwener 18fed Ionawr i drafod nofel newydd ei chyhoeddi, sef ESGYRN gan Heiddwen Tomos (Gwasg y Lolfa 2018 pris £8.99).  Byddwn yn ceisio crynhoi barnau’r grwp amdani ar gyfer erthygl yn Y Wawr ym mis Mai. Gan ein bod yn trafod nofel newydd na fydd ar gael yn y llyfrgell am beth amser bydd yn rhaid ei phrynu.  Felly gobeithio y byddwch yn ei mwynhau!   Daeth yn agos at ennill y Daniel Owen yn 2018 ac mae Heiddwen wedi ennill y Fedal Ddrama yn 2017. Yn ôl Meinir Pierce Jones dyma ‘Globen o nofel sy’n rhoi i ni’r alaethus o drist a’r doniol iawn’ a dywed beirniad arall, Bet Jones, bod yma ‘Gydbwysedd meistrolgar rhwng y dwys a’r doniol. Roeddwn wedi fy swyno’n llwyr.’
  Mwy o wybodaeth

  Byddwn yn cyfarfod nesaf ar fore dydd Gwener 18fed Ionawr i drafod nofel newydd ei chyhoeddi, sef ESGYRN gan Heiddwen Tomos (Gwasg y Lolfa 2018 pris £8.99).  Byddwn yn ceisio crynhoi barnau’r grwp amdani ar gyfer erthygl yn Y Wawr ym mis Mai. Gan ein bod yn trafod nofel newydd na fydd ar gael yn y llyfrgell am beth amser bydd yn rhaid ei phrynu.  Felly gobeithio y byddwch yn ei mwynhau!   Daeth yn agos at ennill y Daniel Owen yn 2018 ac mae Heiddwen wedi ennill y Fedal Ddrama yn 2017. Yn ôl Meinir Pierce Jones dyma ‘Globen o nofel sy’n rhoi i ni’r alaethus o drist a’r doniol iawn’ a dywed beirniad arall, Bet Jones, bod yma ‘Gydbwysedd meistrolgar rhwng y dwys a’r doniol. Roeddwn wedi fy swyno’n llwyr.’

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.com
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost: jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249