Rhanbarth Maldwyn Powys

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Glyndwr

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Glyndwr, Machynlleth yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gyda cwmni sebon Dyfi Naturals ar 9/2/17

Gwyl Ranbarth Maldwyn 2015

Ar y 10fed o Hydref cynhaliwyd Gwyl Ranbarth Maldwyn yng Nghanolfan Y Banw, Llangadfan. Cangen Y Foel oedd yn trefnu’r Wyl eleni. ‘Roedd y neuadd wedi ei hardduno’n hyfryd gan  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2014

Llongyfarchiadau i Mary Thomas , Cangen Carno, Rhanbarth Powys a ddaeth i’r brig ar y Catwad a 3ydd ar yr Anrheg i Blentyn yn y Ffair Aeaf.  
Dyddiad: 24/09/2018
Amser: 7.30 o\'r gloch

Is-bwyllgorau a Phwyllgor Rhanbarth Maldwyn Powys

Canolfan Y Banw
Dyddiad: 13/10/2018

Gŵyl Ranbarth Maldwyn Powys

Dyddiad: 25/11/2018

Llith a Charol Maldwyn Powys

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eleanor Jones
  Y Garth, Llanbrynmair, Powys SY19 7AB
  01650 521 546
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Davies
  Gilwern, Llanbrynmair, Powys SY19 7DZ
  01650 521 581
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel,Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  07801 099786