Rhanbarth Meirionnydd

Clwb Gwawr Newydd – Clwb Gwawr Bro Dysynni

Ar nos Iau 12fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Woodlands/Bronffynnon, Bryncrug i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr Newydd i Fro Dysynni

Dach chi’n chwilio am gyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg? Beth am fwynhau noson allan unwaith y mis? Dewch i sefydlu Clwb Gwawr newydd i Fro Dysynni yn y Woodlands,  …Darllen mwy  »

Noson Agored Clwb Gwawr Bro Dysynni

Gwahoddiad i noson agored i ferched ardal Bro Dysynni gael blas ar Glwb Gwawr! Dewch i gyfarfod Bronwen i gymdeithasu dros ddiod a chlywed am hanes a gwaith mudiad Merched y Wawr,  …Darllen mwy  »

Croeso i CG Merched Meirion

Ar nos Iau 20fed o Hydref daeth criw o ferched at ei gilydd yn siop Dylanwad, Dolgellau i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Rhan o Ferched Y Wawr ydynt, yn rhoi cyfle i ferched  …Darllen mwy  »

Noson Agored i drafod sefydlu Clwb Gwawr

I ddathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed, gwahoddwyd merched ardal Dolgellau i noson anffurfiol i drafod sefydlu Clwb Gwawr yn yr ardal. Cynhalwyd y cyfarfod yn y Cross  …Darllen mwy  »
Dyddiad: 20/04/2018

Chwaraeon Meirionnydd

Canolfan Bro Tegid, Y Bala
Dyddiad: 25/04/2018

Gŵyl Ranbarth Meirionnydd

Trawsfynydd
Dyddiad: 24/05/2018

Noson i\’r dysgwyr

Ardal Dysynni, Meirionnydd
Mwy o wybodaeth

Ardal Dysynni, Meirionnydd

Dyddiad: 15/06/2018

Taith Gerdded Rhanbarth Meirionnydd

Ardal y Moelwyn
Dyddiad: 17/09/2018
Amser: 7.30 o\'r gloch

Is-bwyllgorau a Phwyllgor Rhanbarth Meirionnydd

Neuadd Llanelltyd
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Buddug Medi McParlin
  Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd LL23 7RS
  01678 520 406
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Wyn Davies
  Tanybryn, Frongoch, Y Bala, Gwynedd LL23 7NT
  01678 521 140
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 520 412
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Bronwen Wright
  bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk
  01978 762 243