Rhanbarth Môn

Arddangosfa Melinau Môn Yn Oriel Môn

Ar nos Lun y 23ain o Chwefror cafwyd noson i ddathlu’r arddangosfa.  Daeth nifer ynghyd i’r cyfarfod.

Llywyddwyd gan Margaret Roberts, Llywydd y Rhanbarth. Dechreuwyd y noson drwy ganu anthem Merched y Wawr.

Yna cafwyd sgwrs yn diolch ac yn llongyfarch yr aelodau am eu gwaith gan Meryl Davies y Llywydd Cenedlaethol. Yn dilyn, diolchodd Ceinwen Davies cyn-lywydd Rhanbarth Môn i Eluned Jones cyn-ysgrifennydd y rhanbarth am ei gwaith, am frwdfrydedd yr aelodau ac am gymorth gwerthfawr Diana Williams i arwain y prosiect. Cafwyd adroddiad gan Diana Williams yn egluro gam wrth gam sut yr ysbrydolwyd hi i gael y syniad a sut y gweithiodd pawb fesul clwstwr i gwblhau’r gwaith heb anghofio’r problemau a’u gwynebodd wrth adeiladu’r felin! Cynrychiolwyd Cyngor Môn gan Vaughan Hughes a longyfarchodd yr aelodau ar eu llwyddiant a pha mor berthnasol yw “Môn Mam Cymru” fel teitl i gampwaith fel hwn gan aelodau o Fôn. I gloi’r noson diolchodd Rhun ap Iorwerth i bawb am eu gwaith ac am y gwahoddiad.

Cafodd arddangosfa o waith celf a chrefft aelodau Rhanbarth Môn ar y thema Melinau Môn ei arddangos yn Oriel Môn.

Melinau Môn Myw 1

Melinau Môn MYW 2

Ddydd Mawrth y 24ain o Chwefror daeth cynrychiolaeth o’r rhaglen deledu “Heno” i weld yr arddangosfa.

Melinau Môn MYW 3

Dyma’r aelodau a fu’n gwneud y felin.

Melinau Môn 4

Melinau Môn 6 MYW

Melinau Môn MYW 7

Melinau Môn MYW 0

Melinau Môn 10 MYW

Melinau Môn MYW 2015

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Officer Photo
  Llywydd:
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:

  Rhestr Clybiau Gwawr