Rhanbarth Penfro

Cangen Llandudoch yn cefnogi Pared Gŵyl Dewi Aberteifi

Rhai o aelodau Cangen Llandudoch yn paratoi i ymuno ym mhared Gŵyl Dewi Aberteifi eleni.  

Rhanbarth Penfro’n Dathlu’r Aur mewn steil!

Cafodd aelodau Rhanbarth Penfro ddiwrnod i’r Brenin dydd Sadwrn Hydref 8fed yn Dathlu’r Aur yng Ngwesty Crug Glas ger Ty Ddewi. Cinio hyfryd tri chwrs a Beti George fel Siaradwraig  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr newydd yn Rhanbarth Penfro

Clwb Gwawr newydd yn 2015 yw Rhocesi Bro Waldo, gydag aelodau yn dod o ardaloedd Maenclochog, Mynachlogddu, Llandisilio, Efailwen a Chlunderwen. Dyma nhw yn mwynhau Noson Cawl a Chwis yng  …Darllen mwy  »

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro, SA36 0DT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Buddug Ward
Maes-y-Coed, Hermon, Sir Benfro, SA66 7SB
01239 831 531
Officer Photo
Trysorydd:
Elfair Jones
Foel Meini, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7SB
01994 419 301
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel ThomasJe
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249