Rhanbarth Penfro

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac yn arbennig o fuddiol i’r dysgwyr. Cynhaliwyd y sesiwn hon mewn cydweithrediad â Menter Iaith Penfro a chymaint oedd brwdfrydedd yr alodau ac ymateb y dysgwyr fel y penderfynwyd cynnal diwrnodau tebyg mewn lleoliadau eraill o fewn y rhanbarth a changhennau  i  gynorthwyo yn yr un modd.

Aelodau o ganghennau Dinas a Threfdraeth yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun.

Aelodau o ganghennau Dinas a Threfdraeth yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun

Aelodau o ganghennau Merched y Wawr Trefdraeth a Dinas yn cefnogi Cymru

Aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas yn cefnogi Cymru

 

 

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Jill Lewis
  Lluest,Llanglydwen,Hendygwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin. SA34 0XP
  01994 419495
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu,Sir Benfro. SA66 7RU
  01994 419268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth,Sir Benfro. SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Elizabeth Evans
  Ceredigion a Phenfro
  01970 832 745
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam a Lauren Evans
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com; LaurenEvans0104@hotmail.com
  Angharad - 07796 265 103; Lauren - 07495 288 159