Rhanbarth Y De-ddwyrain

Taith Gerdded Rhanbarth y De Ddwyrain i Lanilltud Fawr

Cafwyd tywydd arbennig o braf ar gyfer taith gerdded rhanbarth y De-ddwyrain ar Fawrth 10fed, wedi i ni orfod gohirio oherwydd y tywydd ym mis Tachwedd. Daeth 12 ohonom ynghyd yn Llanilltud Fawr, cynrychiolwyr 5 cangen  gyda  dysgwraig a darpar aelod arall yn ymuno a ni. Neuadd y dre oedd y man cychwyn ac anelu yn syth am y wlad wnaethon ni gan fynd i gyfeiriad y mor dros sawl camfa digon  heriol!. Roedd darnau o’r llwybrau yn fwdlyd iawn ac ambell un ( yn cynnwys yr arweinydd- wrth gwrs)  wedi llithro a chael ei hun mewn dipyn o lanast!! Wedi cyrraedd lan y mor braf oedd cael edrych mwynhau gwynt y mor a phaned bach yn y caffi ar y traeth cyn dringo i fyny’r ochr arall, cerddded ar hyd yr arfordir am sbel, cyn troi am y pentref eto. Wrth gyrraedd yn ol mae’n werth taro i mewn i weld yr Eglwys, ble y cynhaliwyd priodas Dr Kate Roberts,  a gweld yr ‘estyniad’ chwaethus newydd  sy’n gartref i hen hen feini. Taith 5 milltir difyr iawn, heb fod yn rhy anodd a gorffen gyda chinio bach blasus mewn caffi yn y dref hynafol hon sy’n werth ymweld a hi.

Criw o aelodau Merched y Wawr Y De-Ddwyrain yn mwynhau taith gerdded yn ardal Llanilltud Fawr yn ddiweddar.

Criw o aelodau Merched y Wawr Y De-Ddwyrain yn mwynhau taith gerdded yn ardal Llanilltud Fawr yn ddiweddar.

 

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn,Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg. CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Shan Morgan
  98 Heol Penylan, Caerdydd. CF23 5HX
  02920 485 504
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-Y-Coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Shirley Williams
  Y De-Ddwyrain a De Powys
  02920 615 243
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angaradclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265103