Rhanbarth Y De-ddwyrain

Taith Gerdded Rhanbarth y De Ddwyrain i Lanilltud Fawr

Cafwyd tywydd arbennig o braf ar gyfer taith gerdded rhanbarth y De-ddwyrain ar Fawrth 10fed, wedi i ni orfod gohirio oherwydd y tywydd ym mis Tachwedd. Daeth 12 ohonom ynghyd yn Llanilltud Fawr, cynrychiolwyr 5 cangen  gyda  dysgwraig a darpar aelod arall yn ymuno a ni. Neuadd y dre oedd y man cychwyn ac anelu yn syth am y wlad wnaethon ni gan fynd i gyfeiriad y mor dros sawl camfa digon  heriol!. Roedd darnau o’r llwybrau yn fwdlyd iawn ac ambell un ( yn cynnwys yr arweinydd- wrth gwrs)  wedi llithro a chael ei hun mewn dipyn o lanast!! Wedi cyrraedd lan y mor braf oedd cael edrych mwynhau gwynt y mor a phaned bach yn y caffi ar y traeth cyn dringo i fyny’r ochr arall, cerddded ar hyd yr arfordir am sbel, cyn troi am y pentref eto. Wrth gyrraedd yn ol mae’n werth taro i mewn i weld yr Eglwys, ble y cynhaliwyd priodas Dr Kate Roberts,  a gweld yr ‘estyniad’ chwaethus newydd  sy’n gartref i hen hen feini. Taith 5 milltir difyr iawn, heb fod yn rhy anodd a gorffen gyda chinio bach blasus mewn caffi yn y dref hynafol hon sy’n werth ymweld a hi.

Criw o aelodau Merched y Wawr Y De-Ddwyrain yn mwynhau taith gerdded yn ardal Llanilltud Fawr yn ddiweddar.

Criw o aelodau Merched y Wawr Y De-Ddwyrain yn mwynhau taith gerdded yn ardal Llanilltud Fawr yn ddiweddar.

 

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

 • GŴYL WANWYN Y RHANBARTH
  Cwrt Insole, Llandâf, Caerdydd
  Dydd Sadwrn, 4ydd Mai 2019
  2.30 – 4.30 p.m.

  Adloniant ar gân, telyn ac acordion gan Ann a Mehefin, a thê prynhawn blasus i ddilyn.
  Pris tocyn: £5

  Archebwch docynnau i aelodau eich cangen cyn 3ydd Ebrill oddi wrth:
  Mrs. Avril Pickard
  44 Vaughan Avenue
  Llandâf
  Caerdydd
  CF5 2HS
  Siec yn daladwy i Merched y Wawr, Bro Radur.
  Anfonir y tocynnau ymlaen atoch.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eluned Davies-Scott
  1 Coed Castan, The Chestnuts, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon, CF72 8PE
  01443 223 828
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249