Rhanbarth Y De-ddwyrain

Arddangosfa MYW a’r Clybiau Gwawr yn agor yng Nghaerdydd

Roedd y Gymraeg y byrlymu yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd ar Ddydd ein Nawddsant eleni pan ddaeth aelodau MyW y De-ddwyrain ynghŷd ar gyfer agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd”. Roedd y cyfan yn wledd i’r llygaid. Diolch enfawr i’r rhai a gyfranodd at yr Arddangosfa ac i’n Swyddog Datblygu gweithgar, Shirley Williams, am ei gwaith diwyd yn casglu, trefnu a gosod y paneli a’r gwaith crefft. Bydd yr Arddangosfa yno am 3 mis ac anogwn bawb sy’n ymweld â’r Brifddinas i fynd i’w gweld.

Pleser o’r mwyaf oedd cael croesawu ein cyn-lywydd Cenedlaethol, Gill Griffiths, i’w hagor a chawsom araith rymus iawn ganddi.

Diolch hefyd i Tegwen Morris am ymuno â ni ar y dydd.

Agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd

Agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn,Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg. CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Shan Morgan
  98 Heol Penylan, Caerdydd. CF23 5HX
  02920 485 504
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-Y-Coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Shirley Williams
  Y De-Ddwyrain a De Powys
  02920 615 243
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angaradclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265103