Rhanbarth Y De-ddwyrain

Arddangosfa MYW a’r Clybiau Gwawr yn agor yng Nghaerdydd

Roedd y Gymraeg y byrlymu yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd ar Ddydd ein Nawddsant eleni pan ddaeth aelodau MyW y De-ddwyrain ynghŷd ar gyfer agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd”. Roedd y cyfan yn wledd i’r llygaid. Diolch enfawr i’r rhai a gyfranodd at yr Arddangosfa ac i’n Swyddog Datblygu gweithgar, Shirley Williams, am ei gwaith diwyd yn casglu, trefnu a gosod y paneli a’r gwaith crefft. Bydd yr Arddangosfa yno am 3 mis ac anogwn bawb sy’n ymweld â’r Brifddinas i fynd i’w gweld.

Pleser o’r mwyaf oedd cael croesawu ein cyn-lywydd Cenedlaethol, Gill Griffiths, i’w hagor a chawsom araith rymus iawn ganddi.

Diolch hefyd i Tegwen Morris am ymuno â ni ar y dydd.

Agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd

Agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen a Chlwb Gwawr y brifddinas fel rhan o “Stori Caerdydd

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

 • GŴYL WANWYN Y RHANBARTH
  Cwrt Insole, Llandâf, Caerdydd
  Dydd Sadwrn, 4ydd Mai 2019
  2.30 – 4.30 p.m.

  Adloniant ar gân, telyn ac acordion gan Ann a Mehefin, a thê prynhawn blasus i ddilyn.
  Pris tocyn: £5

  Archebwch docynnau i aelodau eich cangen cyn 3ydd Ebrill oddi wrth:
  Mrs. Avril Pickard
  44 Vaughan Avenue
  Llandâf
  Caerdydd
  CF5 2HS
  Siec yn daladwy i Merched y Wawr, Bro Radur.
  Anfonir y tocynnau ymlaen atoch.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eluned Davies-Scott
  1 Coed Castan, The Chestnuts, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon, CF72 8PE
  01443 223 828
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249