Llywyddion

Aberconwy:

Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ

Arfon:

Mary Roberts, Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE

Caerfyrddin:

Ruth Morgan, Pennant, Heol Mansant,Pontyates,Llanelli,Sir Gaerfyrddin SA15 5SB

Ceredigion:

Enid Evans, Trem-y-Dyffryn,Talsarn,Llanbedr Pont Steffan,Ceredigion SA48 8RB

Colwyn:

Vera Savage, Perthi, Ffordd y Bryn, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 ODD

Dwyfor:

Ann Pierce Jones, Hendre Cennin, Garndolbenmaen, Porthmadog, Gwynedd LL51 9EX

De Powys:

Dim Pwyllgor Rhanbarth, Cangen Y Bannau a Changen y Fenni

Glyn Maelor:

Myfanwy Povey, 29 Ffordd Bers, Plas Coch, Wrecsam LL11 2BH

Gorllewin Morgannwg:

Jean Bowen, Hilldene, Heol Y Graig,Trebannws,Abertawe SA8 4BA

Maldwyn Powys:

Eleanor Jones, Y Garth, Llanbrynmair, Powys SY19 7AB

Meirionnydd:


Môn:


Penfro:


Y De-ddwyrain:


Ysgrifennyddion

Aberconwy:

Maureen Hughes, Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG

Arfon:

Nia Gruffydd, 6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB

Caerfyrddin:

Pat Rowlands, Llwyncelyn, 89 Heol-Y-Meinciau,Pontyates,Llanelli,Sir Gaerfyrddin SA15 5SE

Ceredigion:

Sandra Lake, Caer Heli,Panteg,Aberaeron,Ceredigion SA46 0EN

Colwyn:

Ffion Davies, Lleweni, 19 Ffordd Siarl,Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 OPT

Dwyfor:

Ann Stephens Jones, Dwygarn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd LL53 6EG

De Powys:


Glyn Maelor:

Deryl Roberts, Ffrith Isa, 7 Bodafon, Llanrhaeadr, Dinbych LL16 4NE

Gorllewin Morgannwg:

Catrin Stevens, 10 Bwrw Road,Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX

Maldwyn Powys:

Catherine Davies, Gilwern, Llanbrynmair, Powys SY19 7DZ

Meirionnydd:


Môn:


Penfro:


Y De-ddwyrain:


Trysoryddion

Aberconwy:

Gwyneth O. Jones, Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, SirConwy LL26 OLZ

Arfon:

Brenda Jones, Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL

Caerfyrddin:

Ann Phillips, Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU

Ceredigion:

Jacqueline Edwards ac Olwen Jones, Dolgroes,Bronant,Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB Esgairmaen Fach, Tynreithyn,Tregaron,Ceredigion SY23 6LR

Colwyn:

Rhian Hughes, 10 Cilcaint Parc Clwydian, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 OBJ

Dwyfor:

Christine Jones, Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH

De Powys:


Glyn Maelor:

Nesta Rees, Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG

Gorllewin Morgannwg:

Jaci Gruffudd, 41 Hazel Road, Glanmor,Uplands,Abertawe SA2 0LU

Maldwyn Powys:

Meira Evans, Gesail Ddu, Foel,Trallwng, Powys SY21 ONZ

Meirionnydd:


Môn:


Penfro:


Y De-ddwyrain:


Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Aberconwy:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Arfon:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Caerfyrddin:

swydd yn wag

Ceredigion:

Elizabeth Evans, Ceredigion a Phenfro

Colwyn:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Dwyfor:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

De Powys:

Shirley Williams, Y De-Ddwyrain a De Powys

Glyn Maelor:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Gorllewin Morgannwg:

Menna Lewis, E-bost: menna@merchedywawr.com

Maldwyn Powys:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Meirionnydd:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Môn:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Penfro:

E-bost: hazel@merchedywawr.cymru

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, jen@merchedywawr.cymru

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau

Aberconwy:

Bronwen Wright , bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Arfon:

Bronwen Wright, bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Caerfyrddin:

Angharad Gwilliam, angharadclybiaugwawr@btinternet.com

Ceredigion:

Angharad Gwilliam a Lauren Evans, angharadclybiaugwawr@btinternet.com LaurenEvans0104@hotmail.com

Colwyn:

Bronwen Wright , bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Dwyfor:

Bronwen Wright , bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

De Powys:

Swydd yn wag

Glyn Maelor:

Bronwen Wright, bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Gorllewin Morgannwg:

Jên Dafis, E-bost: jen@merchedywawr.cymru

Maldwyn Powys:

Bronwen Wright , bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Meirionnydd:

Bronwen Wright, bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Môn:

Bronwen Wright, bronwenclwbgwawr@hotmail.co.uk

Penfro:

Angharad Gwilliam, angharadclybiaugwawr@btinternet.com

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, jen@merchedywawr.cymru