Y Ganolfan Genedlaethol

Eisiau llogi ystafell yn Aberystwyth?

Gwireddwyd breuddwyd yn y flwyddyn 2000 pan fuddsoddodd y mudiad mewn canolfan yn Aberystwyth.  Prynwyd yr hyn a oedd yn ganolfan Urdd Sant Ioan a’r Groes Goch yn flaenorol, a chyn hynny yn gapel o dan ofal y Parch Aseriah Shadrach.

Agorwyd ar Fawrth 1af 2000 gan Marged Jones ein Llywydd Anrhydeddus yng nghwmni Sylwen Lloyd Davies y Llywydd presennol.

Cafwyd Cyngerdd agoriadol a gwahoddwyd cynrychiolwyr o’r mudiad ynghyd a gwesteion eraill i ymuno gyda ni.

Erbyn hyn y mae yn adnodd cymunedol ac yn adeilad a ddefnyddir yn rheolaidd gan 50 o sefydliadau a mudiadau. Mae yna Ystafell Gynhadledd ac Ystafell Weithgareddau, lolfa, cegin bwrpasol a gardd fechan gymunedol.  Mae lluniaeth lleol ar gael am bris rheymol.  Mynediad i’r anabl a lifft i fyny i’r llawr cyntaf.

Manylion

gegin

Manylion yma…

gegin

Manylion yma….

gegin

Manylion yma…

blod2

Manylion yma…

Gellwch logi ystafell am cyn lleied a £12.00 am fore, prynhawn neu noson.

Adnoddau: teledu a fideo, byrddau gwynion, bwrdd du, teganau i blant, cyfrifidur, llun-gopiwr, offer cyfieithu, meicroffon, uwchdaflunydd, taflunydd a llawer iawn mwy.

Gallwch ymlacio yn yr ardd fechan gymunedol a wnaethpwyd o dan gynllun ymddiriedolaeth y tywysog.

Manylion Ychwanegol