Clwb Gwawr Clwb Gwawr Caernarfon
Croeso i Glwb Gwawr newydd sbon yn ardal Caernarfon!
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bydd y clwb yn cael ei gynnal am 7.30yh ar Dydd Iau cyntaf pob mis, yn Llety Arall, Stryd y Plas, Caernarfon.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Agoriadol Clwb Gwawr Caernarfon

Diolch o galon!!
Roedd ein Noson lansiad yn lwyddiant ysgubol, 45 o ferched wedi dod i glywed mwy, llawer mwy na oedden ni’n disgwyl.

Edrychwn ymlaen i’r gyfarfod nesaf ar Nos Iau Mawrth 5ed, 7.30pm yn Llety Arall lle byddwn yn mwynhau sesiwn gan y cynllun celfyddydol ‘Ynys Blastig’

Mwy i ddilyn ar hyn dros yr wythnosau nesaf.

cg caernarfon 1

cg caernarfon 2

cg caernarfon 3

cg caernarfon 4

cg caernarfon 5

cg caernarfon 6

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Anwen Thomas
  anwen@troedio.cymru

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.