Clwb Gwawr Clwb Gwawr Difas Daniel
Croeso i Glwb Gwawr Difas Daniel. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Fercher o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ar y 16eg o fis Hydref 2019 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llanddanielfab. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 20 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Difas Daniel”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o noson blasu ‘zeroholic’ i noson cynllunio Cartref!

Maent i gyd yn elwa o gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Rhagfyr 18fed 2019 - Gwneud Torch Nadolig
Ionawr 15fed 2020 - Noson blasu 'zeroholic'
Chwefror 19eg 2020 - Pilates (Ysgol Parc y Bont)
Mawrth 18fed 2020 - Cynllunio Cartref
Ebrill 15fed 2020 - Noson 'Body Shop'
Mai 20fed 2020 - Hyder mewn lliw (TBC)
Mehefin 17eg 2020 - Noson Bingo
Gorffennaf 2020 - Taith Antur 'Forest Coaster' Betws y Coed (TBC)

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Lisa Roberts
clwbgwawrllanddanielfab@gmail.com
Officer Photo
Trysorydd:
Carys Mckenzie
clwbgwawrllanddanielfab@gmail.com
Officer Photo
Trysorydd:
Erin Jones
clwbgwawrllanddanielfab@gmail.com
Officer Photo
Ysgrifennyddes :
Lowri Williams
clwbgwawrllanddanielfab@gmail.com

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Nia Jones
Gadlas, Bodffordd, Ynys Mon, LL77 7LJ
01248 722 471
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth llechog, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, Pencarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon, LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Gwerfyl Eidda Roberts
Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
07903 049 182

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.