Clwb Gwawr Fama
Croeso i Glwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cyntaf Sir y Fflint. Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd. Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y blynyddoedd, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Gardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Nadolig (hwyr) CG Fama

Ar 18/1/18 bu Clwb Gwawr Fama’n dathlu’r Nadolig gyda gwledd ym mwyty Belvedere, Yr Wyddgrug. Cafwyd bwyd Eidaleg blasus iawn, ac roedd pawb wedi mwynhau. Diolch i’r Belvedere am y  …Darllen mwy  »

“Pils, Peils a Chrîm”

Dyma aelodau Clwb Gwawr Fama ar 19/10/17 yng Nghanolfan Parkfields yr Wyddgrug yn gwrando’n astud ar Berwyn Owen, Prif Fferyllydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn siarad am hanes “Pils, Peils  …Darllen mwy  »

Llaeth y Llan 28/9/17

Roedd hi’n wych gweld nifer o aelodau newydd wedi ymuno â chriw Clwb Gwawr Fama ar gyfer noson gyntaf 2017-18, sef ymweliad â Ffatri Iogwrt Llaeth y Llan, Llanefydd. Mi  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Y Mwynglawdd

Ar 19/5/17 fel digwyddiad agored mis Iaith ar Daith, trefnwyd taith gerdded gan Glwb Gwawr Sêr Maelor yn ardal Y Mwynglawdd. Roedd hi’n bleser i groesawi aelodau o Glwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Noson o Ddathlu

Ar 3/5/17 daeth nifer o ddysgwyr y gogledd-ddwyrain i far gwin Y Delyn yn Yr Wyddgrug am gwis hwyl. Trefnwyd gan Gymraeg i Oedolion a Chlybiau Gwawr Glyn Maelor fel  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17. Cafodd Huw ei ethol fel aelod  …Darllen mwy  »

Clogffit 3/2/17

Ym mis Chwefror 2017, gan fod pawb wedi bwyta lot gormod o fwyd a siocled dros y Nadolig, cafodd aelodau Clwb Gwawr Fama sesiwn Clogffit. Hynny yw sesiwn ymarfer corff mewn  …Darllen mwy  »

Parti Nadolig 2016

Cafwyd noson braf yng nghwmni ffrindiau da i ddathlu’r Nadolig gan aelodau Clwb Gwawr Fama wrth iddynt fwynhau pryd o fwyd Nadoligaidd ym mwyty’r Glasfryn ar Nos Wener Rhagfyr yr  …Darllen mwy  »

Siopa Nadolig Mati a Meg 4/11/16

I siop Mati a Meg yn Yr Wyddgrug aeth aelodau Clwb Gwawr Fama fel digwyddiad mis Tachwedd, a chafwyd noson hyfryd iawn yno. Gwydryn o brosecco a mins pei i  …Darllen mwy  »

Shwmae, Sumae 2016

Cafodd Clwb Gwawr Fama noson “Shwmae, Sumae” braidd yn gynnar yn 2016, ar 30/9. Helfa drysor ar droed oedd y gweithgaredd, a gwahoddwyd dysgwyr yr ardal, ffrindiau a theuluoedd i  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhagfyr - Swper Nadolig yn Parivaar (dyddiad yw gadarnhau)
  Ionawr 16 - Bingo yn Wrecsam (gwahoddiad i Ser Maelor)
  Chwefror 20 - Bowlio Deg yn y Fflint
  Mawrth 1 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi (mwy o fanylion i ddilyn)
  Ebrill 16 - Noson Bwyd a Diwylliant Ffraneg/Breton (Pawb i ddod a rhywbeth gyda nhw)
  Mai 21 - Taith Gerdded hefo Cangen MyW Y Wyddgryg
  Mehefin 12 - Helfa Drysor a Bwyd

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Gardner
  Arosfa, Ffordd Llanfynydd, Treuddyn, CH7 4LQ
  01352 770 824

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.