Clwb Gwawr Genod Llan
Croeso i Glwb Gwawr Genod Llan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Iau cyntaf o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Llandrwog

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Gwawr Genod Llan

Clwb Gwawr Genod Llan

Ym mis Gorffennaf 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandwrog. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 12 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Genod Llan”.

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Yoga!

Maent i gyd yn elwa o gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyri a Chwis

Dyma aelodau Clwb Gwawr Genod Llan yn mwynhau cwis hwyl yng ngwesty Bryn Eisteddfod, Clynnog Fawr ar 17/11/17. Roedd dipyn o drafod a chwerthin yn ystod y noson, ac roedd  …Darllen mwy  »

Yoga ym mis Ionawr 2017

Beth ydy’r ffordd gorau i ddechrau’r flwyddyn newydd? Trwy gadw’n heini meddai Clwb Gwawr Genod Llan! Dyma nhw’n mwynhau sesiwn Yoga yng Nghanolfan Llanwnda ar 12/1/17. Sgwrs i ddechrau’r noson.  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2015-16

Dyma raglen Clwb Gwawr Genod Llan 2015 – 16. Cysylltwch â’r swyddogion am gopi caled, a chofiwch ymuno â’r grŵp Facebook am fanylion hefyd.
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhaglen 2019
  Medi - Cerdded dan y lloer
  Hydref - Pryd yn yr Orsaf, Penygroes
  Tachwedd - Noson caws Cymreig a gwin
  Rhagfyr - Creu torch Nadolig

  2020
  Ionawr - Gweithdy ysbrydoli a hunan-ofal i ferched
  Chwefror - Dysgu sut i bobi bara
  Mawrth - Pryd o fwyd i ddathlu cynnyrch lleol
  Ebrill - Twtio, chwynu a glanhau pentref Llandwrog
  Mai - Taith trwy Stad y Faenol i'r Felinheli
  Mehefin - Clwb Gomedi Galeri neu Pontio
  Gorffennaf - Ymweliad a chwmni hufen ia Môn ar Lwy

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Angharad Gwyn
  Cae Merllyn, 8 Beddgwenan, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LL
  01286 831 230

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.